Kaffe är viktigt, oavsett var i världen man är.

Avslut med bilder från Kongo

Teknikens Värld