Dramatisk avslutning på Powerboat i Göteborg

Teknikens Värld