Foto: Andreas Beyer

Opeln som blev 70 år försenad

Teknikens Värld