Tata Pixel

Tata Pixel – stadsbilen som vänder på en femkrona

Teknikens Värld

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel

Tata Pixel