Illustrationer över hur induktiv laddning av en elbil kan se ut.
Illustrationer över hur induktiv laddning av en elbil kan se ut.

Volvo utvecklar trådlös laddning av elbilar

Illustrationer över hur induktiv laddning av en elbil kan se ut.
Illustrationer över hur induktiv laddning av en elbil kan se ut.
Volvo C30 Electric
Volvo C30 Electric