Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Är svensk diesel mer klimatsmart än tysk?

Vilken diesel har störst klimatpåverkan, den svenska eller den tyska dieseln? Det är frågan.

Hej! I går gjorde jag en resa till Tyskland. På nervägen förbrukade min Mercedes 300 c 0,77 l/mil. I Tyskland tankade jag 40 liter diesel. Således hade jag 20 liter svensk diesel blandat med 40 liter tysk diesel. På hemvägen var min förbrukning 0,71 l/mil. Allt annat i stort sett helt lika. På 1 000 mil gör jag således av med 60 liter mer diesel så då har tillsats inblandat. Min fråga: Är CO2-utsläppet så mycket mindre på vår diesel att det kompenserar för de 60 liter merförbrukning? Om man även inkluderar CO2-utsläppen för tillverkningen av tillsatsmedlet?

Håkan Johansson

Svar:
Hej Håkan! Energitätheten i fossil diesel är 9,80 kWh/l, medan biobränslet HVO100 som används att blanda dieseln med för att uppfylla reduktionsplikten har 9,44 kWh/l. Skillnaden är alltså 3,7 procent. Räknat på 30,5 procents inblandning (som krävs 2022) borde skillnaden i bränsleförbrukning vara 1,1 procent, om man tankar svensk pumpdiesel jämfört med 100-procentig fossil diesel.
HVO100, alltså ren HVO, har i genomsnitt 73 procent lägre klimatpåverkan jämfört med fossil diesel, framställningen inräknad. Med 30,5 procents HVO-inblandning minskar klimatpåverkan med 22,3 procent, jämfört med om man hade ­tankat outblandad fossil diesel.

Enligt din mätning skulle dock bränsleförbruk­ningen vara 13,2 procent högre på svensk pumpdiesel, jämfört med tysk pumpdiesel, förutsatt att man interpolerar att din bil skulle dra 0,68 l/mil om du bara hade tysk diesel i tanken. Då skulle klimatpåverkan vara 12 procent mindre på svensk diesel, om den tyska dieseln hade varit 100 procent fossil, även vid den högre förbrukningen.

Nu har dock Tyskland sin egen motsvarighet till reduktionsplikten som i sig kräver sex procents minskning av växthusgasutsläppen. Det gör man genom att blanda i biobränsle. Om man antar att de använder HVO som inblandningsmedel borde 8,2 procent av dieseln bestå av HVO och skillnaden i förbrukning mellan svensk och tysk diesel borde vara en procent blankt. Men om man fortfarande antar att bilen drar 13,2 procent mer på den svenska dieseln, blir minskningen av klimatpåverkan 6,4 procent på svensk diesel jämfört med tysk, inräknat även den tyska reduktionsplikten.
Så svaret på din fråga är entydigt: Ja.