Foto: Glenn Lindberg

Har verkligen bilen gått 12 000 mil? Motorn är ju utbytt!

Om bilens motor byts på försäkringen – gäller då samma miltal för dess komponenter? Teknikens Världs biljurist reder ut.

Hej! Jag har en kollega som för cirka 1,5 år sedan lämnade in sin BMW för att bilen tappade oljetryck, det blev ett försäkrings­ärende där man bytte motorn på en verkstad som försäkringsbolaget anlitade. Nu har kamkedjan gett upp och man vill från försäkringsbolaget hävda att eftersom att bilen har gått över 12 000 mil så är det inget försäkringsärende, men i och med att motorn är bytt via försäkringsbolaget så hävdar min kollega att det inte borde gälla då motorn har gått betydligt kortare. 

Försäkringsbolaget menar i sin tur att det borde min kollega driva som en reklamation mot verkstaden som bytte motorn. Så man vill alltså från försäkringsbolaget att min kollega ska driva ett reklamationsärende mot en firma som försäkringsbolaget själva har anlitat för att utföra ett arbete på hans bil som från början var ett försäkringsärende. Har ni erfarenhet från liknande fall? Hur ser det ut gällande försäkringar med bytt motor där det har skett som ett försäkringsärende från början? 

Vänliga hälsningar Daniel

Svar: Hej Daniel. Det är en intressant fråga. Så här hänger det ihop: Försäkringsvillkoret om max 12 000 mil för bilen, vid maskinskada, gäller fullt ut. Det spelar ingen roll att motorn är bytt (via ett försäkrings­ärende) och gått mindre. Det blir också detta resultat av andra försäkringsförutsättningar som säger att den skadelidande ska komma i samma läge som om skadan inte inträffat. Får man en utökad/förlängd körsträcka efter reparation så kommer man i ett bättre läge vilket inte är meningen utifrån försäkringsvillkoren.

Får man en utökad/förlängd körsträcka efter reparation så kommer man i ett bättre läge vilket inte är meningen utifrån försäkringsvillkoren.

Sedan frågan om verkstadens ansvar. Här har försäkringsbolagen uppfattningen att det är du som kund som väljer vilken verkstad som ska reparera bilen. Du äger bilen och lämnar och hämtar den och kommunicerar med verkstaden på sätt som uppfattas som att du beställer och godkänner jobbet på din bil. Försäkringsbolaget ska bara betala fakturan utifrån särskilt ramavtal de har med anslutna verkstäder. Det är alltså du som är avtalspart mot verkstaden för din bil enligt försäkringsbolagens regler. Av denna anledning ska du reklamera direkt till verkstaden.

Verkstaden är fullt ansvariga för alla jobb de utför gentemot dig, som mot alla sina kunder (försäkringsbolaget räknas alltså inte som kund trots att de får fakturan). Vill inte verkstaden ta sitt ansvar kan man göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Avgörande här är hur man bevisar att verkstaden gjort fel eller levererat en felaktig motor. Ett expertutlåtande om detta är viktigt (En expert eller opartisk besiktningsman som bedömer felet och orsaken och exempelvis kommer fram till att grunden till felet sannolikt fanns från början, eftersom motorn gått lite eller inte fått de åtgärder den borde vid monteringen).

Kan man inte styrka/göra sannolikt (genom en expert) att verkstaden gjort fel kan man inte få rätt här eftersom det gått 1,5 år och många mil körts efter motorbytet. Det räcker alltså inte att man själv anser/tycker att verkstaden borde stå för detta. Verkstaden har ett större ansvar de första sex månaderna men sedan går bevisbördan över på dig och du måste styrka att de gjort fel (vilket kan vara svårt). Du kan dock börja dock med att kontakta en opartisk besiktningsman och diskutera saken. Med argument härifrån kan du sedan diskutera med verkstaden. Då kanske de ändrar sig.