Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Mina rättigheter vid hävt köp?

När man häver ett köp, vad har man för rättigheter? Och hur ska man räkna? Teknikens Världs experter reder ut frågetecknen.

Jag köpte för två år sedan en ny BMW X6 för 670 000 kr (inkl vinterdäck). Jag har sedan dess kört 2 800 mil. Tyvärr verkar det vara ett måndagsex. I korthet är det två huvudsakliga, och väsentliga fel.

Fel 1: Backkameran fungerar ibland, ibland inte.

Fel 2: Det går inte att tanka bilen fullt, utan endast till cirka 75-80 procent.

Båda felen har de försökt ordna cirka fyra gånger var, utspritt under två år. De verkar tvivla själva på att de kommer att få ordning på dessa fel. Så det som är aktuellt nu är ”hävning av köpet”. 

Nu har vi hamnat i ett läge då vi diskuterar ekonomi. Holmgrens (säljarens) jurister menar att man alltid räknar på en nyttjanderätt, vilken de nu har räknat fram. De har också tillgodoräknat mig för räntan på de pengar som jag haft ”upplåsta” i mitt bilköp.

De har räknar på 22 månader och räknat fram en nyttjanderätt (cirka 160 000 kr), och så har de räknat fram en räntekostnad mig tillgodo på (cirka 40 000 kr). Så jag kommer alltså åka på en kostnad på ca 120 000 kr, bara för att få min bil utbytt. Är det så det funkar?

Min fråga till dig: När man häver ett köp, vad har man för rättigheter? Och hur ska man räkna?

/Rickard Lyxell

Svar:

Efter mer än fyra reparationsförsök är detta din fulla rätt.

När köpet hävs på grund av fel har köparen rätt till skadestånd (enligt §30 i Konsumentköplagen) för den skada han lider. Skadan brukar i de flesta fall motsvara normal bankränta på pengarna, så tre procents ränta i två år blir de 40 000 kr som du erbjuds.

Praxis anger också att från återköpssumman, det vill säga köpeskillingen plus skadestånd, skall avräknas för den nytta kunden haft av bilen. Det betyder att eftersom du kört 2 800 mil så skall du betala för värdeminskningen för denna sträcka. 

Värdeminskningen på en bil består av två delar. Dels en värdeminskning över tiden, per månad och år, (oavsett om bilen körs eller ej) och en värdeminskningskostnad per körda mil, som varierar med bilens ålder. Eftersom säljaren ansvarar för att felen åtgärdas utan dröjsmål är också värdeminskningen över tiden säljarens risk och inte din. Den kostnad per körda mil som du alltså skall stå för kan man räkna fram med hjälp av bilvärderingssajten www.bilpriser.se (som även de flesta bilföretag använder i dag). Jag har nu tittat i Bilpriser.se. Eftersom kostnaden per körda mil är högre i början och minskar med tiden så blir ett snitt ungefär 12 kronor per mil och sålunda i ditt fall 33 600 kronor. 

När jag värderar din bil så hamnar värdet i dag (hos en handlare) kring 530 000 kr (efter prut) vilket ger en total värdeminskning på cirka 140 000 kronor. Runt 106 000 kronor är tidsbaserad värdeminskning (och hade funnits även om bilen ej använts på två år), 34 000 kronor är körsträckebaserad för 2 800 mil.

Det är därför anmärkningsvärt att säljaren räknat fram en nyttjanderättskostnad på 160 000 kr, men det kan bero på att de utgått från inbytesvärdet och delat bilens totala bruttovärdeminskning för dessa två år med bilens körsträcka. Då får man denna sammanlagda nyttjanderättskostnad som de angivit, vilken allså är felaktig.

Du skall sammanfattningsvis erhålla 670 000 kr plus 40 000 kr (ränta/skadestånd) minus 34 000kr (nyttjande 2 800mil) vilket sammanlagt blir 676 000 kr till dig. Visa detta utlåtande för säljaren och återkom gärna om du har några frågor.