Foto: Robin Törnros

Avgiftsbelagd parkering i Stockholm utökas och prishöjs

Enligt ett nytt förslag från Stockholm stad kommer det bli dyrare att parkera i staden, tidigare områden med gratis parkering kommer även att avgiftsbeläggas. Nu kommer även motorcyklister bli tvungna att betala för sig.

Stockholm stads trafiknämnd föreslår att genomföra en omfattande parkeringsreform i huvudstaden. Något som betyder att parkering kommer att bli avsevärt mycket dyrare och drabba fler än tidigare.

I innerstaden föreslås avgiftsperioden utökas från nuvarande 09-17 på vardagar, till 07-19 på vardagar och 09-19 på helger. Enligt detta förslag kommer kostnaden för boendeparkering att höjas med 300 kr per månad, och de tidigare avgiftsfria parkeringsplatserna för MC och moped klass 1 kommer att avgiftsbeläggas. Något som kritiseras starkt av Sveriges Motorcyklister, SMC.

Parkeringsreformen försvaras med att syftet är att ”minska trängseln i staden och öka antalet lediga parkeringsplatser”, då Stockholms närförorter växer så det knakar kommer de tidigare avgiftsfria parkeringsplatserna nu att avgiftsbeläggas. Enligt Trafiknämnden på grund av samma anledning som i innerstaden.

Förslaget väntas klubbas igenom i juni och omskyltning är planerad till att starta i slutet av 2016.

Enligt SMC:s politiska sekreterare Maria Nordqvist ”pratar trafiknämnden om att minska biltrafiken, och av någon anledning likställer man MC och moped klass 1 med personbilar. I andra städer i världen förenklar man för fordon som tar mindre plats, i Stockholm gör man tvärtom”.

Stockholm stads trafiknämnds förslag över nya områden som ska avgiftsbeläggas.

Kostnaden att införa den nya parkeringsplanen beräknas till cirka 200 miljoner kronor, plus att den årliga driftkostnaden ökar med 70 miljoner. De årliga intäkterna beräknas öka med cirka 425 miljoner kronor. Den nuvarande parkeringsplanen antogs 2013, då bland annat områden med grön biljett och så kallad citytaxa, de mest kostsamma platserna, utökades.

Om förslaget godkänns i juni kommer det troligen slå hårt mot Stockholms bil- och MC-trafikanter då trängselskatten nyligen höjdes och infördes på Essingeleden. Trängselskatten som redan inbringar enorma summor varje år, liksom de nuvarande parkeringsavgifterna.