Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
091028-sänkt hastighet 09
091028-sänkt hastighet 09
091028-sänkt hastighet 09
091028-sänkt hastighet 09

10 november: 1 500 mil väg får sänkt hastighet

Den 10 november inleder Vägverket etapp två i arbetet med att ändra hastighetsgränserna på våra svenska vägar. När arbetet är klart den 18 december har 1 500 mil väg fått sänkt hastighet och 160 mil har då fått höjd hastighet. Åtgärderna ska spara liv.

Vägverkets arbete med att hastighetsanpassa våra svenska vägar efter dess trafiksäkerhetsstandard fortgår. I september förra året genomfördes etapp ett i arbetet. Då anpassade man nästan 400 mil europa- och riksvägar, 275 mil fick sänkt hastighetsbegränsning och 110 mil fick höjd hastighetsbegränsning.

Den 10 november i år inleder Vägverket etapp två. I denna etapp har man sett över 2 300 mil av det statliga vägnätet – riksvägar och mindre vägar runt om i landet. Mellan perioden 10 november till 18 december kommer man att justera hastigheterna på 1 660 mil av dessa vägar enligt följande:

Hastigheten sänks på cirka 1 500 mil varav 1 200 mil från 90 km/h till 80 km/h till följd av lägre trafiksäkerhetsstandard.

Hastigheten sänks på cirka 200 mil tvåfältsvägar i Norrland från 110 km/h till 100 km/h eller till 90 km/h om trafiksäkerhetsstandarden är lägre.

Totalt höjs hastighetsgränserna på cirka 160 mil väg. På de mötesfria vägar som i dag har 90 km/h höjs den till 100 km/h. På cirka 110 mil väg, som har god trafiksäkerhetsstandard och är viktiga för näringslivets transporter, har hastighetsgränserna kunnat höjas från 70 km/h till 80 km/h.

Sammantaget har hastighetsöversynen medfört en ökad samhällsekonomisknytta med cirka 90 miljoner kronor.

Lena Erixon,

generaldirektör Vägverket

– Syftet med de nya hastighetsgränserna är att rädda liv genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard. Säkerheten på vårt vägnät har förbättrats mycket under de senaste tio åren. Vi har byggt om mer än 200 mil väg till mötesfritt och därigenom kunnat höja hastigheterna till minst 100 km/h eller högre. Mer än 40 procent av all trafik på det statliga vägnätet finns på mötesfria vägar där hastighetsgränsen kommer att vara minst 100 km/h, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

– Om alla körde efter skyltad hastighet skulle omkring 125 människoliv räddas varje år. Samtidigt skulle koldioxidutsläppen minska med cirka 700 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 240 000 bilar, fortsätter Lena Erixon.

Hastighetsgränserna kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/h. Vägverket poängterar att en viktig aspekt är att trafikanterna ska acceptera hastighetsgränserna.

– Gränserna är satta så att det ska bli samma hastighetsgräns över längre sträckor och därmed en enhetlig utmärkning för att undvika plottrighet. Avsikten är att kopplingen mellan vägtyp och hastighetsgräns ska bli tydligare. Därmed ska trafikanterna få större förståelse för hastighetsgränserna och acceptera dem bättre än i dag, avslutar Lena Erixon.