Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
090409-vajervägar-säkra
090409-vajervägar-säkra
090409-vajervägar-säkra
090409-vajervägar-säkra

2+1-väg med vajerräcke bevisad livräddare

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, kan nu statistiskt bevisa att 2+1-vägar med vajerräcke i mitten räddar många liv.

Mötesfria vägar med vajerräcke som separerar de mötande körfälten från varandra har länge ansetts vara livräddare av rang. Men det har till dags datum varit tunt med bevis för antagandet.

Nu kan VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, visa upp färska siffror som bekräftat det man tidigare trott.

VTI har jämfört antalet trafikdödade på cirka 180 mil mötesseparerad väg med samma vägsträcka innan den byggdes om med vajerräcken som skiljer körbanorna åt. Vid jämförelsen får man fram att antalet döda har minskat med hela 76 procent. Räknar man bort de dödsolyckor som skett i samband med korsningar på vägsträckan hamnar siffran på 79 procent.

Risken för att dödas, dödskvoten som VTI benämner det, är exakt densamma på mötesseparerade vägar med vajerräcken som på befintliga motorvägar. Detta är något som har betvivlats och i stället har det ansetts att motorvägar är det säkraste alternativet – och det är de, tillsammans med mötesseparerade vägar.

Bland mötesseparerade vägar är ombyggda motortrafikleder (MML) säkrare än ombyggda landsvägar (ML).

De mötesseparerade vägarna delas in i fyra olika alternativ:

Mötesfri      motortrafikled, MML.

Mötesfri      landsväg, ML.

Mötesfri      landsväg, ML, med 2+2-utformning.

Alternativ      fyrfältsväg, Alt 4 F-väg.

Hastighetsbegränsningarna på ovanstående vägar varierar mellan 90, 100 och 110 km/h.

Nu när det är bevisat att 2+1-vägar med vajerräcke räddar liv och är lika säkra som befintliga motorvägar, så kanske vårt aprilskämt trots allt inte var speciellt långsökt och overkligt!?

 

 

Läs mer