3 av 4 för högre böter vid vägarbeten

Många av de trafikolyckor som händer vid vägarbeten orsakas av fortkörare. Nu vill en majoritet av de tillfrågade i en Sifo-undersökning införa hårdare straff för fortkörning vid vägarbeten.

En klar majoritet stöder idén om att ge högre böter för de som kör för fort vid vägarbeten, enligt undersökningen som Svevia beställt från Sifo.

 – Det är min bild att alldeles för många människor kör alldeles för fort när de passerar ett vägarbete och inte visar tillräcklig häsnyn till dem som arbetar där. Det är bra om böterna för fortkörning höjs om det får människor att sänka farten, säger Erik Lundman, chef för Svevias produktionssystem, i ett pressmeddelande.

 Som reglerna ser ut idag ges samma böter för fortkörning vid vägarbeten som på vanlig väg, möjligtvis kan fortkörare dömas för vårdslöshet i trafik vid särskilt allvarliga förseelser.

 Mellan 2003 och 2009 inträffade 1 723 trafikolyckor vid svenska vägarbeten och i tre fall omkom vägarbetare.

 1 000 personer från 15 år och uppåt tillfrågades om de tycker att straffen ska skärpas för fortkörning vid vägarbeten.