Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Viganhajdari

325 döda i trafiken 2018 – oroväckande trendbrott

Under 2018 omkom 325 personen i den svenska trafiken, en siffra som är betydligt högre än de senaste nio årens siffror.

2007, då 471 personer omkom i trafiken i Sverige, fattades beslutet, som ett delmål i Nollvisionen, att maximalt 220 personer får omkomma år 2020. Via en rad trafiksäkerhetsåtgärder har dödssiffran sjunkit för varje år, med ett par undantag. Under 2017 omkom 253 personer i den svenska trafiken, den lägsta siffran sedan 1940-talet och en fingervisning om att målet för år 2020 var inom räckhåll. Men när antalet omkomna i trafiken under 2018 nu har summerats syns ett oroväckande trendbrott.

Under fjolåret omkom nämligen 325 personer (självmord ej inkluderade), enligt färsk statistik från Transportstyrelsen (siffran är i nuläget preliminär, slutgiltig siffra kommer i april). Det är 72 fler omkomna än under 2017 och fler än något annat år mellan 2010 och 2017.

Antalet omkomna i svensk trafik mellan 2006 och 2018. Självmord ej inkluderade.Antalet omkomna i svensk trafik mellan 2006 och 2018. Självmord ej inkluderade.Antalet omkomna i svensk trafik mellan 2006 och 2018. Självmord ej inkluderade.
Antalet omkomna i svensk trafik mellan 2006 och 2018. Självmord ej inkluderade. Foto: Mattias Rabe

– Det behövs snabba åtgärder för att rädda fler liv. Över hälften av alla trafikanter kör för fort. Mer än 100 liv per år kan sparas om alla höll hastigheten, säger Maria Krafft, Trafikverkets måldirektör för trafiksäkerhet, och fortsätter:

– Många aktörer gör goda insatser som har betydelse på längre sikt. Men vi har en tuff utmaning att nå Nollvisionens etappmål om högst 220 omkomna år 2020. Vi behöver satsa mer på effektiva åtgärder, inte minst på det statliga vägnätet.

Det är på det statliga vägnätet som antalet olyckor är stort. Det kommunala vägnätet såg en minskning av antalet olyckor under 2018.

Antalet mötes- och omkörningsolyckor ökade under året, och olyckstrafiken med rattfulla inblandade är fortsatt ett svart får.

Enligt den preliminära statistiken har antalet olyckor där tunga lastbilar är inblandade ökat under en längre tid, vilket följer siffrorna som visar att den tunga trafiken på de svenska vägarna även den har ökat. Trafikverket pekar bland annat på att den tunga trafiken, liksom personbilstrafiken, ligger på för höga medelhastigheter.

En av åtgärderna Trafikverket ser för att sänka antalet omkomna är fler fartkameror längs de svenska vägarna.En av åtgärderna Trafikverket ser för att sänka antalet omkomna är fler fartkameror längs de svenska vägarna.En av åtgärderna Trafikverket ser för att sänka antalet omkomna är fler fartkameror längs de svenska vägarna.
En av åtgärderna Trafikverket ser för att sänka antalet omkomna är fler fartkameror längs de svenska vägarna. Foto: Trafikverket

Statistiken visar också att antalet omkomna motorcyklister ökade under 2018, bland annat på grund av antalet mc-olyckor i korsningar som fördubblades jämfört med 2017. Trafikverket drar slutsatsen att det fina sommarvädret under 2018 kan ha varit en bidragande orsak.

Åtgärder som Trafikverket lyfter fram för att hejda den olyckliga utvecklingen, som delvis också beror på högre trafikintensitet på vägarna, innefattar exempelvis fartkameror (trafiksäkerhetskameror), mötesfria vägar samt andra insatser för att få ned hastigheten på vägarna. Dock nämner man inget om att genomföra fler utandningsprov för att försöka få ned antalet rattfulla på vägarna.

LÄS MER: Nu får Sverige fler fartkameror