4 000 kronor för din gamla bil

I dag fattar regeringen beslut om en ny bilskrotningsersättning. Den som skrotar en bil av 1989 års modell eller äldre föreslås få en ersättning på 4 000 kronor.

Nu ska ”ruggugglorna” bort från våra vägar. Bilar som är äldre 19 år saknar generellt katalysator och skitar därför ner vår miljö med höga utsläpp av kväveoxider samt partiklar. Fina veteranbilar får tas som undantag antar vi, eftersom de inte används som bruksfordon.

Utbetalningen av en ersättning om 4 000 kronor föreslås gälla från 1 juni 2007, ett krav är dock att bilen i fråga var i trafik 31 augusti 2006. Lite synd kan tyckas eftersom skrotbilar som står parkerade på gårdar runt om i landet är miljöfarliga för grundvattnet i sin omgivning.

Ersättningen gäller så länge bilskrotningsfondens pengar räcker.

– Det är först till kvarn som gäller när de nya reglerna införs, säger miljöminister Anders Carlgren.

Enligt vad Teknikens Värld erfar fanns det i november 2006 tillgångar på 273 miljoner i bilskrotningsfonden.