50 km/h i svenska städer kan bli 40 km/h

Malmö har det redan och snart kan alla städer i Sverige få det, i alla fall om regeringens utredning kommer fram till det. 40 km/h i stället för 50 km/h i tätort.

I dag är bashastigheten i svenska tätorter 50 km/h. I framtiden kan bashastigheten, likt i Malmö, att vara 40 km/h. Under trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand presenterade infrastrukturminister Anna Johansson (S) ett förslag om att myndigheten Trafikanalys får uppdraget att utreda om sänkt bashastighet i städerna skulle vara en positiv åtgärd. Både miljöskäl och trafiksäkerhetsskäl kan tänkas vara starka anledningar till sänkt hastighet, däremot förlängda transporttider ligger förslaget i fatet.

Förslaget är just bara ett förslag i nuläget, utredningen återstår och inget är därmed avgjort. Medan det finns de som är positiva till en sänkning finns det även de som är negativa, exempelvis Motormännen. Den rikstäckande organisationen medger att säkerheten för de oskyddade trafikanterna blir bättre med lägre bashastighet, men de ser också en oro i ökad stress i trafiken, något som i förlängningen skulle kunna öka riskerna.

Analyser visar att när bashastigheten var 50 km/h i Malmö så var bilisternas snitthastighet 52 km/h. När bashastigheten sedan sänkts till 40 km/h ligger snitthastigheten på 47 km/h.