6 av 10 svenskar vill se sänkt skatt på bensin och diesel

Det råder nästan upprorsstämning bland en stor del av det svenska folket som tycker att bränslepriserna är för höga. En undersökning visar att nästan sex av tio vill se bränsleskatterna sänkas. Endast var tionde vill se högre skatter.

Tidigare i dag höjdes bensinpriset än en gång och nu kostar en liter 95-oktanig soppa 17,14 kronor. Det är första gången någonsin som bensinen ligger över 17 kronor litern, och fler höjningar är sannolikt att vänta den närmaste tiden.

Dieselpriset är inte uppe på rekordnivå, men med 16,94 kronor per liter är det inte långt ifrån att även detta bränsle slår alla tiders rekord inom kort.

Hög andel skatt på drivmedel

En väldigt stor del av det bilister och andra trafikanter betalar för drivmedlet utgörs av olika skatter (energiskatt, koldioxidskatt samt moms på drivmedlet och moms på skatten). Skatten på bensin är nästan två tredjedelar av literpriset, det vill säga ungefär tio kronor är skatt. Resten, med andra ord den betydligt mindre delen, är kostnaden för själva produkten samt bruttomarginalen.

Skatten på diesel är inte lika saftig som skatten på bensin, den utgör nämligen ”bara” ungefär hälften av vad priset för en liter diesel kostar vid pumpen.

LÄS MER: Kilometerskatt i Sverige utreds

För hög skatt enligt många

Skatten på bensin och diesel är på tok för hög, anser många. YouGov har på uppdrag av Blocket Fordon genomfört en undersökning bland ett riksrepresentativt snitt av befolkningen över 18 år, 1 203 respondenter, som på frågan om de anser att bränsleskatten är för hög eller för låg svarade enligt följer:

Bränsleskatten bör sänkas, 57 %

Bränsleskatten bör höjas, 11 %

Bränsleskatten bör förbli oförändrad, 20 %

Vet ej, 12 %

Nästan sex av tio svenskar anser att skatten bör sänkas. Var femte tycker att den är bra som den är, och endast ungefär en av tio anser att den bör höjas.

LÄS MER: Så mycket kostar bensinen i övriga världen

Ännu högre pris i dag

Det bör tilläggas att undersökningen genomfördes 3-4 april i år då bensinen kostade 16,24 kronor per liter och diesel 16,14 kronor per liter. Sedan dess har priserna stegrat ordentligt och ligger i dag 90 öre (bensinen) respektive 80 öre (dieseln) högre. Undersökningen genomfördes dessutom innan Bensinupproret 2.0 bildades på Facebook, en grupp som i dag har drygt 564 000 medlemmar (plus 13 000 sedan vi för några timmar sedan skrev om nya rekordpriset på bensin). Gemene man är sannolikt i dag mer medvetna om drivmedelspriserna och dess skatter.

9 av 10 vill ha lägre priser

Vi passade för ett par timmar sedan på att på vår egen Facebook-sida slänga upp en kort omröstning om dagens drivmedelspriser – är de för låga eller för höga?

Av 1 149 svarande, i skrivande stund, vill 92 personer se högre bränslepriser, det vill säga åtta procent av de svarande. Övriga 1 057 svaranden, det vill säga 92 procent, vill se lägre bränslepriser.

LÄS MER: Så mycket kostade bensinen 1950-2018 i dagens penningvärde

Liten, liten sänkning av skatten kanske möjlig

Från och med juli månad och fram till och med årsskiftet kan skatten eventuellt sänkas tillfälligt. Ingenting är klubbat ännu, men riksdagens skatteutskott har föreslagit för riksdagen att säga ja till förslaget om att ta bort det extra skattetillägget om två procent på bensin och diesel, den så kallade överindexeringen.

Vänsterpartiet är helt emot förslaget om att sänka skatten tillfälligt medan Moderaterna är för att ta bort det extra skattetillägget men emot att det ska återinföras efter årsskiftet.

Om förslaget går igenom skulle det inte ha någon större betydelse för priset bilisterna betalar vid pumpen. Priset skulle enligt beräkningar sänkas med 5-15 öre per liter. Enbart i dag höjdes drivmedelspriserna med 15 öre per liter.