Foto: Johan Ardefors

60 km/h blir ny bashastighet i Sverige

Bashastigheten i Sverige i dag är 70 km/h. När Trafikverket nu vill sänka hastighetsgränserna i landet blir 60 km/h ny hastighetsbegränsning på merparten av vägnätet.

För tre år sedan ändrades hastighetsgränserna i Sverige. Det invanda systemet med hastighetsintervall om 20 km/h blev över en natt ett intervall om 10 km/h med 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 samt 120 km/h. Många 90-vägar blev till exempel 80-vägar och det stora antalet hastighetsgränser fick genast kritik för att vara rörigt. Det var – och är fortfarande – svårt att hålla koll på vilken hastighet som gäller för en specifik vägsträcka.

 Nu tänker Trafikverket internationellt och vill göra om hastighetsgränserna igen för att anpassa sig till övriga Europa. Därför tänker man återigen återgå till hastighetsintervall om 20 km/h med jämna 40, 60, 80, 100, och 120 km/h samt ojämna 30 och 110 km/h.

 Ute i Europa är bashastigheten på vägarna 80 km/h, 90 km/h eller 100 km/h beroende på land. I Sverige i dag är bashastigheten 70 km/h. Men Trafikverket vågar inte höja bashastigheten, därför väljer de hellre att sänka den till 60 km/h. Merparten av de statliga vägarna samt i stort sett alla enskilda vägar har i dag 70 km/h som hastighetsgräns, dessa vägar kommer alltså att bli 60 km/h. Vilken vinst det skulle ge har Trafikverket inte preciserat, märkligt nog.

 I tätort där det i dag råder 50 km/h ska det sänkas till 40 km/h. Här har Trafikverket räknat ut vinsten med en sänkning. Lägre miljöbelastning och fem sparade liv per år.

 Att sänka från 50 till 40 km/h sägs också minska behovet av sträckor som i dag har 30 km/h.

 Vad denna förändring kommer att kosta har det inte informerats om. De hastighetsförändringar som genomfördes 2009 skulle egentligen redan då ha sett ut som den kommande förändringen med jämna 20 km/h-intervall men det ansågs för dyrt och därför klämde man helt enkelt in 40, 60, 80 och 100 km/h bland de redan befintliga hastighetsgränserna.

 Merparten av hastighetsförändringarna på gator och vägar inom tätort kommer att betalas ur kommunernas kassor. Utanför tätort är det staten som betalar.

 Trafikverket har lämnat ett förslag till regeringen om förändringarna och beslut väntas tas först efter nästa riksdagsval 2014. Ett beslut som kommer att bifalla förslaget.