Ägarbyte nu möjligt via webben

Från och med i dag, 1 mars 2016, kan privatpersoner som köper och säljer bil registrera ägarbytet via webben. Snabbare och säkrare hantering samt mindre belastning på snigelposten är några av fördelarna.

Varje år genomförs över tre miljoner ägarbyten i Sverige, en stor del av dem där ena affärsparten är en bilhandlare med uppkoppling mot vägtrafikregistret. Men det genomförs också mängder av ägarbyten mellan privatpersoner och Transportstyrelsen tar årligen emot över 1,7 miljoner skriftliga anmälningar där bilars registreringsbevis, del 2, skickas med vanliga postgången.

Sedan några år tillbaka finns även appen Mina fordon där den mesta informationen knuten till en bil går att finna. I appen går det även att ställa av eller på ett fordon, samt anmäla ägarbyte.

Nu går Transportstyrelsen ett steg längre och från och med i dag, 1 mars 2016, kan man också registrera ägarbyte mellan privatpersoner på webben. Det är en ny e-tjänst som har lanserats och som man har förhoppning om ska minska antalet manuella registreringar, det vill säga de ovan nämnda 1,7 miljoner årligen.

– Äntligen. Vi är redan i dag snabba och effektiva i vår hantering av inkommande ägarbyten via registreringsbevis, men jag ser bara fördelar för alla parter här. Det är bättre för oss och det blir bättre för säljaren och köparen, säger Anders Larsson som är direktör för fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen.

En av de stora fördelarna med ägarbytesregistrering på webben är förbättrad kontroll mot befintliga uppgifter i vägtrafikregistret. Innan själva anmälan genomförs kontrolleras både säljarens och köparens körkortsuppgifter och skulle något inte stå rätt till genomförs inte ägarbytet, exempelvis om ena parten försöker genomföra bytet med ett förlustanmält körkort eller om fordonet är noterat som efterlyst.

Så fort ägarbytesprocessen är genomförd uppdateras vägtrafikregistret med de nya uppgifterna.

Det fungerar med andra ord som i appen Mina fordon som också är registrerar och ändrar med omedelbar verkan.

– Vill man minska risken att bli utsatt för någon typ av bedrägeri i samband med bilaffären rekommenderar jag att man anmäler ägarbytet den här vägen i stället för att skicka in registreringsbeviset via pos. Via e-tjänsten får man omgående bekräftelse på att allt är som det ska och att allt har godkänts vilket annars kan vara en orosfaktor, säger Anders Larsson.

Den nya e-tjänsten är alltså användbar enbart för privatpersoner. I dagsläget finns inte möjlighet för juridiska personer att identifiera och legitimera sig elektroniskt. När samhället möjliggör den  servicen i framtiden ser Transportstyrelsen inga hinder för att utöka ägarbytestjänsten på webben även för juridiska personer.

För att använda den webbaserade bilägarbytestjänsten måste man ha tillgång till följande:

Säljaren måste kunna legitimera sig via e-legitimation (exempelvis BankID eller mobilt BankID).

Säljaren måste kunna skriva in sitt körkorts referensnummer och körkortets giltighetstid. Referensnumret är unikt och motsvarar säljarens underskrift.

Köparen måste kunna skriva in sitt körkorts referensnummer och körkortets giltighetstid. Referensnumret motsvarar köparens underskrift.

Säljaren måste kunna uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis. Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Ägarbyte på webben hittar du på Transportstyrelsens webbplats.