Åksjuka väntas bli vanligare med självkörande bilar

Självkörande bilar kommer allt närmare och med det lär vi få se fler passagerare med måttlig eller kraftig åksjuka. Det säger en studie genomfört vid ett amerikanskt universitet.

Fler och fler biltillverkare riktar in sitt fokus på självkörande, så kallade autonoma, bilar. Audi A8 är tänkt att bli delvis självkörande redan nästa år och åren som följer ser det ut att kunna ske en explosion på området, sett till antalet självkörande bilar. Vissa tror till och med att det så småningom blir förbjudet att köra bil själv. Säkerheten väntas bli högre när den mänskliga faktorn inte längre är inblandad.

Visst låter det avkopplande på långresorna att inte behöva fokusera bakom ratten utan ägna sig åt annat. Men för alla blir resan kanske inte speciellt avkopplande, snarare tvärtom. Transportforskningsinstitutet vid universitetet i Michigan har nämligen genomfört en studie som visar att åksjuka kommer att bli vanligare när bilarna kör på egen hand. Sex till tolv procent av vuxna människor som åker med i en självkörande bil beräknas få måttlig eller kraftig åksjuka, eller rörelsesjuka som är det övergripande samlingsnamnet för denna typ av illamående.

Studien ger även förslag på hur åksjuka kan motverkas i framtiden. Bland annat ges biltillverkarna rekommendationerna att förse de självkörande bilarna med större fönster, fullt fällbara stolar och stolar som är vändbara så att passagerarna bättre kan interagera med varandra vilket sägs skapa en mer avkopplande atmosfär.

Universitetsstudien frågade dessutom 3 200 vuxna i sex olika länder (USA, Japan, Indien, Kina, Storbritannien och Australien) vad de kan tänka sig för sysselsättning när bilen kör på egen hand. Majoriteten svarade att de tänker titta på vägen, prata i telefon eller sova. Tre sysselsättningarna som motverkar just åksjuka. Men många svarade också att de kan tänka sig att läsa, titta på teve, skriva sms, arbeta eller spela spel. Sysselsättningar som lättare leder till åksjuka.

Alla med ett fungerande balansorgan kan drabbas av åksjuka, ändå är åkomman relativt ovanlig hos vuxna människor. Hos barn mellan två och tio år är det betydligt mer utbrett.