Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: StockPhotosLV / Shutterstock

Aldrig tidigare har så få omkommit i trafiken som under 2020

204 döda i den svenska trafiken under 2020 är inte bara en rekordlåg siffra, det är dessutom färre omkomna än det mål som Vägverket satte upp för tolv år sedan.

Det är myndigheten Trafikanalys som nu presenterar en fastställd siffra över hur många som omkom i den svenska trafiken under fjolåret. 204 personer förolyckades vilket är 17 färre under det tidigare ”rekordåret” 2019 då 221 personer omkom på och i samband med svenska gator och vägar.

Därmed nådde Trafikverket, som då hette Vägverket, det mål man under 2009 satte upp med högst 220 omkomna under 2020. Målet ansågs vara tufft, inte minst eftersom Nollvisions-delmålet med högst 270 omkomna år 2007 missades rejält eftersom 471 omkom nämnda år.

Maria Krafft på Trafikverket menar att bättre vägar och bättre fordon är anledningen till den rekordlåga siffran med 204 omkomna.
Och visst blir vägarna och framför allt bilarna ständigt säkrare, men att så få omkom i trafiken under fjolåret tror vi framför allt beror på coronapandemin och att svenska bilister körde färre antal mil än de senaste dryga 20 åren. I genomsnitt rullade svenska personbilar 1 100 mil under 2020, sex procent kortare sträcka än under 2019. 1 100 mil är dessutom lägsta genomsnittssträckan som uppmätts sedan 1999.

Även om tunga transporter inkluderas minskade trafiken under fjolåret. Trafiken med tunga lastbilar minskade sin totala körsträcka under 2020 med 1 procent jämfört med 2019, eller plus/minus noll om man ser till genomsnittlig körsträcka per fordon.
Busstrafiken minskade enligt samma upplägg med 9 (total) respektive 12 procent (genomsnitt).
Endast trafiken med lätta lastbilar ökade, plus 1 procent totalt sett samt plus 2 procent i genomsnitt.

Merparten, 60 procent (122 st), av de omkomna var så kallade skyddade trafikanter, det vill säga personer som befann sig i ett fordon av typ personbil, lastbil eller buss.
Av de omkomna var 77 procent (158 st) män. 7 procent (15 st) var barn (under 18 år) och 33 procent (68 st) var personer över 64 år.
29 procent av antalet omkomna under fjolåret omkom inom tätbebyggt område.

Foto: Trafikanalys

Även siffrorna över antalet skadade i trafiken under 2020 gick ned i jämförelse med året dessförinnan. 1 645 personer skadades svårt (1 951 st under 2019) och 13 709 skadades lindrigt (15 768 st under 2019).

2021 uppvisar hittills, januari till och med mars, ännu bättre siffror än något tidigare år, inklusive ”rekordåret” 2020. Under årets första tre månader har 28 personer omkommit i den svenska trafiken, det är 15 färre än under samma period 2020.