Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Trafikverket

Alla fordonsslag ökar i antal på vägarna

Under 2019 rullade 4 887 904 personbilar i trafik i Sverige, vilket är en ökning med 0,4 procent jämfört med året innan. Allt enligt Trafikanalys statistiska sammanställning av uppgifter från Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Av de totalt tio olika fordonsslag som finns representerade i statistiken så ökar alla i antal jämfört med 2018. Det största fordonsslaget är just personbilarna som fortsätter att växa i antal, men egentligen inte så mycket som den massiva nybilsförsäljningen under fjolåret skvallrar om. Anledningen är att andelen avregistreringar bland personbilar är mycket hög, totalt handlar det om 303 777 bilar som antingen exporterades eller skrotades under 2018. Därmed blir tillväxten i personbilsflottan extremt låg, faktiskt så låg som den normalt sett är under en lågkonjunktur – vilket inte var fallet 2019. Av de 303 777 avregistrerade bilarna skrotades 186 361 och 117 416 exporterades. Antalet skrotade bilar följer i stort sett den etablerade trendkurvan sedan tio år tillbaka, men antalet exporterade bilar har skjutit i höjden. Så sent som 2014 låg den sistnämnda siffran på 26 440, en nivå av export som legat i stort sett stilla sedan 2010. Till 2015 började det ta fart uppåt och nu har antalet mer än fyrdubblats sedan 2014.

Mopeder är fordonsslaget som procentuellt sett ökar mest på våra vägar, även om det totala antalet innebär att mopeder är den tredje minsta fordonsgruppen. Oavsett, en ökning på 6,9 procent i antal noterades och vid 2019 års slut rullade 91 837 moped klass 1 på de svenska vägarna. Motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/h. Moped klass 1 ska vara registrerad och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet och vara trafikförsäkrad för att få köras. Moped klass 1 får inte framföras på cykelbana. För att köra moped klass 1 ska du ha fyllt 15 år, bära hjälm och ha körkort klass AM. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om du istället använder bilbälte. Allt enligt Transportstyrelsen.

Intressant att notera gällande mopederna är att det finns 213 860 avställda mopeder samt att mopedbilarna inte går att särredovisa. En annan intressant notering i Trafikanalys sammanställning är att män i åldern 41-60 år är de som främst äger mopeder.

Även på lastbilssidan fortsätter antalet fordon att öka, där bussar står för den största procentuella ökningen med 3,7 procent. Bussar är det minsta fordonsslaget i Sverige med totalt 14 914 stycken i trafik 2019 (ytterligare 5 063 avställda finns i registret). Samtidigt är det just bussar som kommit längst med omställningen till alternativa drivmedel då var femte buss drivs av gas (18 %), el (2 %) eller är el- eller laddhybrider (1 %).

Av de knappt 4,9 miljoner personbilarna i trafik så är bensin alltjämt det dominerande drivmedlet med 55,1 procent av flottan. Diesel står för 35,5 procent och övriga för 9,4 procent, där fördelningen ser ut som följande:

El 0,6%

Gas 0,9%

Laddhybrid 1,4%

Elhybrid 2,4%

Etanol 4,1%

Andelen elbilar är procentuellt sett riktigt liten i statistiken, men att betrakta den historiska statistiken över de tio senaste åren är något av det mer extrema slaget. Lite samma känsla som att lägga ett riskorn på första schackrutan på brädet, dubbla antalet till nästa ruta och sedan fortsätta enligt samma rutin alla 64 rutorna. Visst, det kommer inte att bli 18 triljoner elbilar. Men 2010 rullade 190 elbilar i trafik och antalet har snudd på fördubblats under många av åren som gått sedan dess.

År Antal
2010 190
2011 366
2012 603
2013 1 010
2014 2 172
2015 4 765
2016 7 532
2017 11 034
2018 16 664
2019 30 343
År Antal
2010 190
2011 366
2012 603
2013 1 010
2014 2 172
2015 4 765
2016 7 532
2017 11 034
2018 16 664
2019 30 343
År Antal
2010 190
2011 366
2012 603
2013 1 010
2014 2 172
2015 4 765
2016 7 532
2017 11 034
2018 16 664
2019 30 343

Utvecklingen i antal elhybrider (självladdande) och laddhybrider följer liknande mönster. För tio år sedan rullade 19 210 elhybrider på våra svenska vägar och 2019 var den siffran uppe i 117 512. För laddhybriderna noterades första siffran först 2012 på 651 bilar och i slutet av 2019 var antalet uppe i 66 609 stycken. Sedan 2016 har antalet laddhybrider snudd på fyrdubblats.

Antalet etanolbilar går stadigt nedåt sedan 2016 och det märks även en smärre nedgång i antal gasbilar i trafik på de svenska vägarna. Bensin är utan tvivel det bränsleslag som minskar mest, både procentuellt och i antal räknat. För tio år sedan 2010 rullade 3 479 607 bensindrivna bilar i Sverige, mot 2 694 251 stycken 2019. En minskning på 785 356 stycken. Dieselbilar i trafik har snudd på tredubblats sedan 2010 vilket innebär 1 735 589 stycken vid slutet av 2019. Men under de senaste tre åren har ökningen avtagit radikalt.