Foto: Elin Dahlgren

Allt fler åker fast av fartkameror

Förra året var ett lukrativt år för staten sett till antalet bötesbelopp som delades ut till fortkörare som passerat fartkameror i olaglig hastighet. 23 procent fler fick en lapp i brevlådan 2012 än under 2011.

I fjol utfärdades 67000 fortkörningsböter till förare som registrerats av fartkameror längs landet vägar. Siffran är 23 procent högre än året dessförinnan och anses vara resultatet av effektivare arbetsmetoder med förbättrad teknik i trafiksäkerhetskamerorna som är fartkamerornas officiella beteckning.

 – Vi har fått stabilare system men det mest avgörande är förbättrad bildkvalitet som gör det enklare att identifiera förarna, säger Anders Drugge, chef för Rikspolisstyrelsens enhet för automatisk trafiksäkerhetskontroll till TT.

 Totalt registrerade landets 1100 fartkameror 229758 fortkörare under 2012. Av dessa ansåg Rikspolisstyrelsen att ungefär 200000 var utredningsbara.

 Övriga klarade sig undan lagens långa arm på grund av yttre omständigheter så som nedfällt solskydd, smutsiga vindrutor eller väderlek som gjort bilderna otydliga.