Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Poliskontrollen på bilden har inget med artikeln att göra. Inte körkortet heller.
Poliskontrollen på bilden har inget med artikeln att göra. Inte körkortet heller.
Poliskontrollen på bilden har inget med artikeln att göra. Inte körkortet heller.
Poliskontrollen på bilden har inget med artikeln att göra. Inte körkortet heller.

Allt fler blir av med körkortet

Återkallelserna av körkort ökade med fyra procent under 2017 jämfört med året dessförinnan. Enligt siffror från Transportstyrelsen står återkallelser på grund av medicinska skäl för den största ökningen.

Under förra året återkallades totalt 32 736 körkort vilket är en ökning av fyra procent från 2016 års siffra som låg på 31 527. Föga förvånande är det en så kallad ”väsentlig överträdelse”, som oftast handlar om en fortkörning, som är den vanligaste orsaken till ett återkallat körkort. Totalt 17 240 körkort återkallades av denna anledning.

Dessutom så har antalet återkallade körkort på grund av medicinska skäl ökat med 7,5 procent under samma period. Ett positivt trendbrott enligt Transportstyrelsen.

- Det är glädjande att se en sådan ökning. Det innebär att läkaren i högre utsträckning anmäler till oss när en patient får en sjukdom som kan påverka lämpligheten att köra bil. Det är positivt för trafiksäkerheten, säger Lars Englund, chefsläkare vid Transportstyrelsen.

Om en läkare bedömer att en patient är olämplig att köra ett fordon ska detta anmälas till Transportstyrelsen som i sin tur tar ett beslut om en återkallelse av körkortet är aktuellt. Många läkare väljer dock att nå en muntlig överenskommelse med patienten om att denna ska sluta köra. Det innebär att patienten tillåts behålla körkortet av andra skäl, som kan vara att få ha kvar det som legitimation. En riskabel lösning menar Lars Englund:

- Årligen får 55 000 svenskar diagnosen demens eller stroke. Båda dessa sjukdomar kan påverka patientens förmåga att själv avgöra när man är olämplig som förare. Det är bra att antalet anmälningar ökar men siffran borde vara betydligt högre, säger Englund.

Antal återkallade körkort 2016 / 2017 / Återkallelsegrunden betyder i huvudsak

Återkallelsegrund 1 / 5389 / 5694 / Rattfylleri

Återkallelsegrund 2 / 278 / 209 / Smitning

Återkallelsegrund 3 / 960 / 707 / Flera mindre överträdelser

Återkallelsegrund 4 / 16823 / 17240 / Väsentlig överträdelse

Återkallelsegrund 5 / 1452 / 1620 Opålitlighet i nykterhetshänseende

Återkallelsegrund 6 / 170 / 150 Allmän brottslighet

Återkallelsegrund 7 / 4520 / 5029 Medicinska skäl

Återkallelsegrund 8 / 3660 / 3739 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Samtliga* / 31527 / 32736

Återkallelsegrund 7 och återkallelsegrund 8 utgör de körkortsåterkallelser som brukar definieras som medicinska grunder.

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Källa: Transportstyrelsen.