Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Unsplash

Allt fler cyklister skadas allvarligt – nu krävs en nollvision

Antalet cyklister i Sverige ökar för varje dag, tyvärr gör även antalet skadade cyklister det. Nu kräver försäkringsbolaget If någon form av nollvision för att hejda ökningen av cykelburna som skadas svårt.

1997 sjösatte Trafikverket (hette då Vägverket) projektet Nollvisionen på initiativ av trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall. Nollvisionens mål är att inga personer ska omkomma eller skadas svårt i trafiken, varav ett delmål är högst 220 döda och 25 procent färre skadade under 2020. Ett problem med målet har varit att fokus ofta och mycket har riktats mot bilismen medan andra trafikantgrupper, exempelvis cyklisterna, har hamnat i skymundan. Det har på senare år börjat synas allt mer i statistiken som numera visar att antalet svårt skadade cyklister överstiger antalet svårt skadade som färdas i bil. Nära hälften, 46 procent, av antalet omkomna i trafiken är så kallade oskyddade trafikanter, där bland annat cyklisterna ingår. Dock har antalet trafikdödade cyklister minskat de senaste åren. 2014 stod cyklisterna för tolv procent (33 stycken) av alla omkomna.

Nu vill försäkringsbolaget If få bukt på problemen med allt fler allvarligt skadade cyklister. De vill se att cyklisterna får en egen nollvision likt bilisterna fick för snart 20 år sedan.

– Nollvisionen har gjort nytta, men den har tidigare fokuserat mest på bilisten och först de sista åren uppmärksammat mängden allvarligt skadade trafikanter. För de oskyddade trafikanterna finns det inte tillräckligt med åtgärder. Det handlar om att skydda fotgängare, mopedister, mc-förare och kanske framför allt cyklisterna som är en snabbt växande grupp och som kräver både utbyggd och väl underhållen infrastruktur såväl som andra åtgärder. Det skulle behövas en egen nollvision för de oskyddade trafikanterna, säger Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Statistik från VTI visar att mellan 2007 och 2012 omkom 153 cyklister, det vill säga ett årligt snitt på 26 personer, och 44 000 skadade sig så pass allvarligt att de fick uppsöka sjukvård. 8 400 av dessa fick skador som var allvarliga.

Ifs statistik baserad på 1 298 cykelolyckor mellan 2005 och 2014 visar att fem procent av cyklisterna som var med om en kollision med bil fick en svår till dödande skada och 17 procent en måttlig skada. Endast en procent klarade sig helt från skador.

– I ett längre perspektiv har antal dödade cyklister minskat i takt med att man byggt ut cykelbanor och separerat trafikslagen. Men det senaste årtiondet har inte mycket hänt och svårt skadade cyklister har legat på samma nivå de senaste åren. Trots cykelbanor och andra cykelfrämjande åtgärder så sker inte utbyggnad och planering i tillräcklig takt, säger Irene Isaksson-Hellman.

Statistiken visar också att män är något oftare inblandade i cykelolyckor än kvinnor, att flest cykelolyckor sker under eftermiddagstimmarna samt att olyckor på vägar med hastighetsbegränsning på 30 eller 40 km/h är vanligare i dag än för fyra år sedan. Sistnämnda beror på de nya lägre hastighetsbegränsningar som trätt i kraft i flertalet svenska städer och orter.

– Det är positivt att en allt större del av olyckorna sker i lägre hastigheter, eftersom det har en mycket stor påverkan på hur allvarligt skadad man blir, säger Irene Isaksson-Hellman.

Visste du att vi svenskar tillsammans cyklar över 130 varv runt jorden – varje dag.