Foto: Patrik Lindgren

Allt fler yrkesförare kör för fort – även hastigheten ökar

En undersökning från Folksam visar att yrkeschaufförer allt oftare kör för fort, och även snitthastigheten ökar. "Sedan vi började med mätningarna för tre år sen har det dessvärre gått åt fel håll med allt fler och kraftigare fortkörningar," säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Försäkringsbolaget Folksam har genomfört en hastighetsmätning bland yrkeschaufförer och resultatet är nedslående. I snitt kör yrkeschaufförerna för fort sex av tio gånger. De största fartsyndarna är taxichaufförer, de kör fortast.

Enligt undersökningen bryter taxichaufförer mot hastighetsbegränsningarna i tre av fyra fall.

Färdtjänst är de som oftast bryter mot hastighetsbegränsningen på 40-vägar. I 96 procent av fallen kör de för fort. Även på 30-vägar kör de för fort i nio av tio mätningar.

Två branscher som har passagerare i bilen

− Sedan vi började med mätningarna för tre år sen har det dessvärre gått åt fel håll med allt fler och kraftigare fortkörningar. Att nu färdtjänstförare sållar sig till taxibranschen med både många och grövre hastighetsöverträdelser är minst sagt olyckligt, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

LÄS MER: Varannan förare kör för fort utanför skolor visar ny studie

– Det här är två branscher som har passagerare i bilen, vilket även innebär ett ansvar för de som åker med. De som behöver färdtjänst kanske inte heller alltid kan säga ifrån om det går för fort.

Även tung trafik kör för fort

Dessutom har den genomsnittliga hastigheten som förarna kör för fort med ökat från sju kilometer per timme, till åtta och en halv.

Även tung trafik kör för fort, och detta gäller framför allt i tätorter där många oskyddade personer vistas. 80 procent av mätningarna visade en överträdelse på 30-vägar, överträdelse med 10 km/h eller mer i en femtedel av fallen.

På 40-vägarna är det hastighetsöverträdelser i 84 procent av fallen och uppmätta hastighetsöverträdelser med över 10 km/h i 35 procent av fallen.