Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet & Circle K

Anders Ygeman kan tänka sig kompensera landsbygden för höga bränslepriser

Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman säger sig ha förståelse för att många är oroade i och med dagens rekordhöga priser på bensin och diesel.

Under gårdagen höjdes priserna på bensin och diesel än en gång och därmed kostar en liter 95-oktanig bensin på bemannade drivmedelsstationer 17,79 kronor och en liter diesel 19,32 kronor. Det är en ökning med 20 respektive 15 öre från dagen innan.

Med dessa rekordhöga prisnivåer, som dessutom väntas öka än mer inom närmaste tiden, är det många i vårt avlånga land som är oroliga då de är beroende av bilen. Det gäller framför allt människor som bor på landsbygd och i glesbygd, där bilen är en viktig del av vardagen i och med att kollektivtrafiken på dessa platser inte är lika välutbyggd och lättillgänglig som i landets större städer.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) säger sig ha förståelse för den oro som många svenskar känner och kan därför tänka sig att kompensera bilister boende på landsbygd och i glesbygd.

– Jag förstår deras frustration och vi inte är främmande för att göra mer för att kompensera lands- och glesbygden. Samtidigt måste vi göra ännu mer för att fler ska få möjlighet att ställa om till elbil i hela landet, säger han till DN.

LÄS OCKSÅ: Moderaterna vill sänka skatten på bensin och diesel

Regeringen har sedan tidigare valt att pausa den BNP-indexering om två procentenheter som görs varje år för att drivmedelsskatten ska ta hänsyn till landets BNP-utveckling. Pausen under 2021 och 2022 kan eventuellt förlängas, Ygeman ser det nämligen som inte uteslutet.

– Samtidigt finns det andra sätt att kompensera lands- och glesbygden för högre kostnader såsom den särskilda skattesänkningen för över 80 glesbygdskommuner som regeringen genomfört. Ytterligare åtgärder för att kompensera landsbygden kan bli aktuella, säger han till DN.

Indexering av drivmedelsskatt

Årligen görs en indexering av koldioxidskatten och energiskatten på bensin och diesel. Indexeringen består av två delar; en uppräkning med föregående års förändring av konsumentprisindex (KPI) samt en BNP-uppräkning, ett schablontillägg om två procentenheter som ska ta hänsyn till förändringar i BNP-utvecklingen.
BNP-indexeringen har pausats under 2021 och 2022 medan uppräkningen enligt KPI-förändringarna kvarstår.

På frågan hur ska människor boende på landsbygden ska få hjälp att klara klimatomställningen om köpa av elbil inte är ett alternativ svarar landets energi- och digitaliseringsminister som följer:

– Reduktionsplikten gör att den som behöver köra en bensin- eller dieseldriven bil kommer kunna göra det med lägre klimatpåverkan. Men vi måste också göra mer för att fler ska ha möjlighet att ställa om till elbil genom fortsatta satsningar på stöd till privatpersoner och massiva investeringar i laddstolpar runt om i landet.

Reduktionsplikt

1 juli 2018 införde regeringen reduktionsplikt för bensin och diesel för att främja användning av biodrivmedel. 1 juli 2021 inkluderades även flygfotogen i reduktionsplikten som innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från nämnda drivmedel med en viss procentsats. Reduktionsplikten ses som ett mer långsiktigt styrmedel än vad tidigare skattenedsättning gjorde, samtidigt som den bidrar till användning av mer klimatsmarta biodrivmedel. Reduktionsplikten ska hjälpa till att nå Sveriges mål om 70 procent lägre växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030.