Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mattias Rabe / Expressen Lifestyle

Antal återkallade körkort minskar

Transportstyrelsen rapporterar att antalet återkallade körkort minskade under 2022. Det är första gången på fem år.

Under helåret 2022 återkallade Transportstyrelsen total 35 227 stycken körkort i landet. Det är en minskning med 15 procent mot föregående år då siffran låg på 41 698. För första gången på fem år minskar alltså antalet återkallade körkort.
Enligt Transportstyrelsen är den vanligaste orsaken till återkallelse fortfarande fortkörning, som i deras sammanställning läggs i samma kategori som bland annat rödljuskörning och körning med för kort avstånd till framförvarande. Total 19 215 stycken körkort har återkallats på grund av det. Just den kategorin har minskat med drygt 23 procent mot tidigare.

Den näst vanligaste återkallningsorsaken är rattfylla eller drograttfylla som 6 310 körkort återkallades för. En ökning mot föregående år då 5 970 körkort återkallades på grund av det. Ytterligare en kategori som ökade var medicinska skäl med 5 887 mot tidigare 5 609.
Ytterligare punkter är bland annat smitning och allmän brottslighet där 145 respektive 135 körkort återkallades.

En punkt som ökat väsentligt mot för några år sedan är återkallelse på grund av flera mindre överträdelser. Jämfört med 2018 har det ökat med 181 procent och 2022 återkallade man 1 536 körkort på grund av detta.
En anledning till det kan enligt Transportstyrelsen vara att man har ökat antalet varningar.
– Om en körkortsinnehavare återkommer med trafikbrott trots att vi varnat är det en tydlig indikation på att personen inte har vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafiken. Då blir det ofta nödvändigt att fullfölja med ett återkallelsebeslut trots att brotten var för sig hade kunna stanna vid varning. Vi behöver väga in körkortsinnehavarens historik, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.