Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock

Antalet omkomna i trafiken ska halveras

Regeringen har satt upp nya mål för trafiksäkerheten i landet, bland annat siktar man på att till år 2030 halvera antalet omkomna i trafiken.

Nollvisionen lever kvar, visionen om att ingen ska omkomma i den svenska trafiken. Något årtal för när det ska inträffa är inte satt, men när riksdagens trafikutskott i oktober 1997 klubbade för Nollvisionen fanns ett antal delmål; högst 400 omkomna år 2000 och högst 270 omkomna år 2007. Delmålen nåddes inte då 591 personer omkom år 2000 och 471 år 2007.

Nästa delmål inträffar i år. 1997 bestämde man sig för att år 2020 får maximalt 220 personer omkomma i trafiken. Redan i fjol var man nära att nå målet då 232 personer omkom under 2019 (siffran är reviderad från den om 223 omkomna personer som presenterades i januari). Observera att sedan 2010 inkluderas inte självmord i trafiken i siffrorna.

Nu har regeringen satt upp nästa delmål som ska inträffa senast år 2030. Man vill se en halvering av antalet omkomna i trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten, luftfarten och bantrafiken. Dessutom vill man se en minskning av allvarligt skadade inom de olika trafikslagen med 25 procent.

– Ingen ska dö i trafiken. Nu höjer vi ambitionsnivån och beslutar om ett nytt etappmål för att påskynda arbetet med nollvisionen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth och fortsätter:

– Sverige är världsledande i trafiksäkerhet. Vi lanserade nollvisionen, och den har varit banbrytande för att minska antalet döda och skadade i trafiken både i Sverige och i många andra länder i världen. Det är ett av skälen till att vi i Sverige har blivit utsedda att vara värd för världens största trafiksäkerhetskonferens.

Trafiksäkerhetskonferensen som infrastrukturministern syftar på äger rum i Stockholm 19-20 februari och väntas locka över 1 500 deltagare från hela världen.

LÄS OCKSÅ: Ministern vill se kvinnliga krockdockor och jämlika tester

Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket, är positiv till målet som regeringen har satt upp men ser det också som en tuff utmaning. Utvecklingen av allt säkrare bilar ser hon som en viktig beståndsdel i att nå målet, men framför allt ser hon hastigheten som den viktigaste faktorn.

– Om alla börjar hålla hastigheten i morgon så kan vi rädda hundra liv bara i år, säger Maria Krafft till SVT.

Motorbranschens Riksförbund, MRF, välkomnar regeringens nya mål men ser att det måste göras omprioriteringar. De anser att samhällsekonomiskt olönsamma investeringar bör strykas till förmån för stora satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder i vägnätet.

– Det är till exempel inte acceptabelt att det fortfarande finns vägar med stort trafikflöde som saknar mötesseparering, säger Charlie Magnusson på MRF.