Antalet rondeller har fördubblats på fem år

Tycker du att nya rondeller ploppar upp som svampar ur marken lite varstans? Då har du inte helt fel, ny statistik från SCB visar nämligen på en explosionsartad utbyggnad av rondeller i Sverige. Det byggs minst fem nya rondeller varje vecka!

Flera undersökningar har visat rondellernas, eller mer korrekt cirkulationsplatsernas, positiva effekt på trafiksäkerheten. Nu visar en ny kartläggning av transportinfrastrukturen att antalet rondeller i Sverige har ökat explosionsartat. Mellan 2005 och 2010 ökade antalet rondeller från cirka 1 360 till nästan 2 800, visar statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB.

 Under de fem år som står i fokus för SCB:s kartläggning byggdes mer än fem nya rondeller varje vecka och i dag är antalet troligen ännu fler. Storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm har som väntat flest, men Göteborg leder med hästlängder. Som vi kan se i tabellen nedan hade Göteborg 130 rondeller år 2010, betydligt mer än både Malmö och Stockholm.

 SCB:s publikationer är en källa till otroligt mycket nödvändigt och onödigt vetande. I den nya publikationen med rubriken Transportinfrastrukturens markanvändning finns mycket statistik man inte visste att man ville ha koll på. Till exempel att landets samlade rondellmark (den yta i mitten som vägen cirkulerar runt) upptar en yta om cirka 150 hektar, motsvarande 220 fotbollsplaner.

 Man kan också läsa att den totala längden på alla Sveriges vägar är 580 000 kilometer, vilket räcker till 14,5 varv runt jorden. Enskilda vägar, främst skogsbilvägar, står för inte mindre än 75 procent av den totala väglängden.

 Den mark som används för transportinfrastruktur, vilket förutom vägar innefattar järnvägar, hamnar och flygplatser, är nästan 500 000 hektar, motsvarande 1,2 procent av Sveriges landareal.

När vi ändå är inne på ämnet vill vi tipsa alla om att läsa Transportstyrelsens pedagogiska guide till hur man kör i cirkulationsplatser. Läs den här.

Fakta om Sveriges rondeller

Kod

Kommun

Cirkula‑ tions‑ platser 2005

Cirkula‑ tions‑ platser 2010

Förändrings‑ faktor 2005‑2010

Rondell‑ areal i m2

1480

Göteborg

81

130

1,6

65453

1280

Malmö

33

78

2,36

87694

0180

Stockholm

29

69

2,38

22407

0484

Eskilstuna

21

59

2,81

32783

0780

Växjö

33

56

1,7

20383

0580

Linköping

20

50

2,5

177878

0680

Jönköping

21

49

2,33

25906

0126

Huddinge

32

48

1,5

7778

1880

Örebro

17

48

2,82

18829

1283

Helsingborg

14

47

3,36

42968

(Källa: Statistiska Centralbyrån)