Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
090317-nollvisionen-2020
090317-nollvisionen-2020
090317-nollvisionen-2020
090317-nollvisionen-2020

Antalet trafikdöda ska halveras – Motormännen sågar åtgärderna

Regeringen har satt upp nya mål om att halvera antalet döda i trafiken till år 2020. Men förslagen med åtgärder som ska leda oss är helt orealistiska enligt Motormännens Riksförbund. De anser att regeringen lagt fokus på helt fel åtgärder.

Även om det under förra året dog färre människor på våra vägar än under de senaste 64 åren (årligen sett) så är det långt ifrån Nollvisionens mål som sattes upp under 1997. Nollvisionen innebar att det under 2007 skulle omkomma max 270 personer i trafiken. Den verkliga siffran var nästan dubbelt så hög. Även förra årets siffra var långt ifrån visionen.

Till år 2020 vill regeringen halvera siffran över trafikdöda till 220 genom att uppnå olika mer "realistiska" delmål. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska också sänkas kraftigt, från dagens 10 000 till 7 500 år 2020.

I den proposition som regeringen överlämnar i dag, kallad Mål för framtidens resor och transporter, kan man se att fokus har hamnat på hårdare övervakning av hastighetsgränserna (fler fartkameror eller fler poliskonstaplar på vägarna?), ökad bältesanvändning och hårdare tag mot rattfylleriet. Till sin hjälp att nå dessa mål finns bland annat nya IT-system som ska introduceras samt en förbättrad körkortsutbildning.

– De tidigare transportpolitiska målen har ofta kritiserats för att vara svårtolkade och besvärliga att tillämpa. Nu vill vi aktivt förnya och förenkla målen för att göra dem mer kraftfulla och användbara, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i regeringens pressmeddelande.

Motormännen sågar åtgärdspunkterna

Motormännens Riksförbund kallar den nya Nollvisionen för ett omöjligt och orealistiskt mål. Detta redan innan propositionen har antagits. De kallar ambitionsnivån lika hög som i Vägverkets förslag där antalet omkomna i trafikolyckor ska minskas från cirka 440 till 220 personer. Motormännen anser helt enkelt att regeringen inte har gett de rätta förutsättningarna för att kunna nå målet.

– Regeringen väljer tyvärr att satsa på de billigaste åtgärderna i stället för de som ger störst effekt. Åtgärder för färre rattonyktra och ökad bältesanvändning är viktiga men räcker inte för att minska antalet trafikdödade. Det har för liten effekt och målen är dessutom mycket svåra att nå, eftersom i stort sett alla trafikanter använder bälte och kör nyktra, säger Niklas Stavegård,  trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, och fortsätter: 

– För att minska antalet dödade i trafiken krävs fler säkra vägar, med mitträcke, säkra korsningar och sidoområden. Utvärderingar av det nya förslaget till etappmål visar att säkra vägar har störst realistiskt potential att minska antalet dödade, men regeringen väljer att satsa på billiga åtgärder med liten effekt.

– För att lyckas med det nya målet krävs både alkolåslag och lag om cykelhjälm, två åtgärder som riksdagen röstade ned så sent som i våras. Det är inte realistiskt att sätta ett mål utan att ge förutsättningar för att målet ska lyckas, avslutar Niklas Stavegård.

Läs mer