Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Imgur

Antalet viltolyckor ökar – även de med dödlig utgång

Förra året var antalet viltolyckor högre än någonsin, samtidigt som antalet omkomna personer nådde den hösta siffran på tolv år.

2015 kan inte ses med muntra ögon sett till viltolycksstatistiken som Transportstyrelsen och Älgskadefondsföreningen för. Förra året inträffade nämligen 48 496 viltolyckor i Sverige, det vill säga endast de olyckor som rapporterades. Det är okänt hur stort mörkertalet är. Siffran är den högsta som någonsin registrerats i vårt land under ett år och en positiv trend med allt färre viltolyckor bröts efter flera år av nedgång.

Rådjuren utgör den största delen av viltolyckorna, ungefär 76 procent, men även älgar och vildsvin utgör en betydande del. Mest ökar viltolyckor med rådjur och hjort samt vildsvin. Två djurstammar som växer sig allt starkare i vårt land.

Viltolyckor är vanligast i Kalmar och Kronoberg, två län som till stora delar är täckta med skog.

Under fjolåret omkom elva personer i viltolyckor, en väldigt hög siffra jämfört med tidigare år. De senaste tio åren har i genomsnitt fem personer omkommit vid kollision med vilt. Sju av de elva omkom vid krock med älg.

Antalet svårt skadade under 2015 uppgick till 40 personer.

Hittills i år, till och med den 29 februari, har 8 262 viltolyckor polisrapporterats enligt Nationella viltolycksrådet. 6 188 av dessa rör rådjur, 1 002 älgar och 628 vidsvin.

Det finns idéer om hur viltolyckor ska kunna förebyggas. Niclas Dahl, verksamhetsledare för Älgskadefondsföreningen, anser att man kan tala mer om det i körskoleutbildningen. Ett annat förslag som är på remiss hos Trafikverket är sensorer i skogen längs vägarna. Om sensorerna registrerar djur vid vägen börjar lampor blinka för att varna bilister och förare av andra fordon.

Så gör du om du kolliderar med vilt

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.

Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.

Ring 112 och anmäl olyckan.

Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.

Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.

Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.

Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.

Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.

Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:

Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke.

Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc.

Viltslag - rådjur, älg, vildsvin.......

Viltets flyktväg - i vilken rikting djuret försvann.

Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (exv. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.

Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i Nationella Viltolycksrådets app som finns för nedladdning till Iphone och Android.

För de människor som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att ett bra eftersök ska kunna genomföras och ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande.

Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen säkerhet.

Att kollidera med ett vilt djur kan hända oss alla.

Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott.

Källa: Nationella viltolycksrådet