Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Antalet viltolyckor slår rekord

2016 kommer bli ett rekordår i antalet viltolyckor. Siffran för 2015 passerades redan under november månad.

Antalet viltolyckor i landet skenar. I november månad passerade de 48 700 i antal, vilket var den totala siffran för rekordåret 2015. Det betyder att drygt 137 olyckor kommer att ha skett per dag när vi summerar detta år.

– Ökningen har varit större än vad vi har kunnat förvänta oss, så vi kommer att se en högre och växande samhällskostnad för viltolyckorna, säger Andreas Seiler, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) till Sveriges Radio. Han uppskattar att kostnaderna för årets olyckor hittills är 2,9 miljarder kronor.

Snart presenterar SLU en rapport om vad viltolyckorna kostar samhället bland annat i form av polisinsatser, fordonsskador, personskador och jaktvärdesförluster. Siffrorna bygger på fakta från åren 2003 till 2012 och visar en snittkostnad på 2,6 miljarder kronor per år. Tidigare beräkningar har grundat sig på fakta från 1970-talet.

Men allt är inte pengar. I genomsnitt omkommer fem personer per år i viltolyckor och drygt 800 skadas. 2015 var ett extra mörkt år då nio personer omkom. Men dessa siffror visar inte hela sanningen.

– Vi har ett mörkertal när det gäller personskadeolyckorna. Och det är inte på grund av att vi inte känner till dem utan för att de inte har klassats som viltolyckor, utan som en annan typ av trafikolycka, menar Andreas Seiler.

Vi på Teknikens Värld har tidigare skrivit om det ökade antalet av viltolyckor och i samband med det listat vad du ska göra vid en olycka enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen. Det känns högst aktuellt att upprepa detta.

Så gör du om du kolliderar med vilt

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.

Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.

Ring 112 och anmäl olyckan.

Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.

Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.

Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.

Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.

Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.

Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:

Olycksplatsen - vägnummer, ort, kännemärke.

Hur olycksplatsen är markerad - markeringsremsa, plastkasse etc.

Viltslag - rådjur, älg, vildsvin.......

Viltets flyktväg - i vilken rikting djuret försvann.

Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position eller om det är möjligt, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig (exv. vägkorsning, kyrka, rastplats) och läs av trippmätaren. Det förekommer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen är felaktig vilket ofta leder till att ett skadat djur ligger länge och plågas.

Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i Nationella Viltolycksrådets app som finns för nedladdning till Iphone och Android.

För de människor som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga för att ett bra eftersök ska kunna genomföras och ett svårt skadat djur ska slippa ett långt lidande.

Vid kollision med övriga viltslag, utöver de ovan nämnda, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Om man har kolliderat med ett mindre djur ska man se till att djuret blir avlivat och om möjligt avlägsnat från vägbanan, men som tidigare nämnts tänk alltid på din egen säkerhet.

Att kollidera med ett vilt djur kan hända oss alla.

Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott.

Källa: Nationella viltolycksrådet