Är det detta som kallas "ett redigt överlass"?

Det finns tydliga regler för hur mycket vikt du får lasta i ett fordon. Det här ekipaget överskrider utan tvekan dessa.

Reglerna kring hur mycket vikt du får lasta i din bil kan verka krångliga. Men det är faktiskt inte särskilt svårt.

Vad är tjänstevikt?

Tjänstevikt är ett vikten på ett driftfärdigt fordon med alla vätskor och full tank samt en förare som väger 70 kilo.

Vad är maxlast?

Maxlasten är det antal kilo du får lasta bilen med.

Vad är totalvikt?

Totalvikten är maxgränsen för vad fordonet får väga totalt, alltså tjänstevikt + maxlast.

När totalvikten överskrids blir fordonet olagligt att framföra, då man anses ha överskridit maxlasten. Alla viktangivelser finns i registreringsbeviset.

Vad beträffar pickupen på bilden behöver vi dock inte se något registreringsbevis... Det är, utan tvekan, ett riktigt överlass!