Är diesel och dieselbilar på väg bort?

En majoritet av alla nya personbilar i Sverige drivs av diesel – trots Volkswagens utsläppsskandal, tillfälliga dieselförbud och storstäder som planerar att förbjuda bränslet helt. Hur ser framtiden ut för bränslet?

Magnus Kvandal

Dieselbilar, som tidigare har gynnats av låga skatter för sina låga utsläpp av växthusgaser, har mött mycket motgångar den senaste tiden på grund av höga utsläpp av giftiga ämnen, framför allt kväveoxider. Utsläppen är ett stort problem i städer, där de försämrar luftkvaliteten. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dör årligen tre miljoner människor i världen till följd av luftföroreningar.

Storstäder runt om i världen pratar om dieselförbud, och under förra årets C40-möte i Mexico City skrev borgmästarna för Aten, Madrid, Mexico City och Paris under ett beslut om ett totalförbud av dieselbilar till år 2025. Den norska huvudstaden Oslo, som också kämpar med dålig luftkvalitet, införde nu under vintern ett tillfälligt förbud mot dieselbilar under ett halvt dygn. Nyligen förbjöd även Paris bilar med klassningen Euro 2 (dieselbilar tillverkade mellan 1997 och 2000) att köra i de centrala delarna av staden.

I Sverige finns inga planer på liknande förbud av just dieselbilar.

– Vi tror att vi behöver en mjukare process. Det är ganska kort tid till 2025. Man måste ge en tydlig signal till de som köper dieselbilar att det här är en bil vi inte vill ha, sa Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) i en intervju med Dagens Nyheter från C40-mötet i Mexiko i december.

Johan Holmqvist, MRF.

Trots bränsletypens motgångar är över hälften av bilarna som säljs i Sverige dieseldrivna, och begagnatmarknaden för dessa är stabil. Men det är värt att nämna att trenden har pekat nedåt de senaste åren, från 67 procent under rekordåret 2012 till 52 procent 2016, enligt branschorganisationen Bil Sweden. Men nedgången har inte med negativa nyheter om dieselbilar att göra, om man ska tro Motorbranschens riksförbund, MRF.

De pekar i stället på att det dykt upp fler alternativ med bra bränsleekonomi, till exempel laddhybrider.

– Flera tillverkare har tagit fram bensinbilar som både ekonomiskt och miljömässigt är bättre än föregångarna. Men efterfrågan på dieselbilar är väldigt god inom branschen och förändringen vi ser är långsiktig, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF till TT.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholm.

Efter dieselförbudet i Oslo har Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) meddelat medier att han vill ha samma möjligheter som Oslo att förbjuda vissa typer av fordon i delar av innerstan, något som inte är juridiskt möjligt i Stockholm just nu.

– För att klara miljömålen för luft i Stockholm behöver vi få rätten att stänga ute vissa typer av bilar, som dieselbilar. Vi kan inte göra det i dag. Vi får inte göra som Oslo. Det handlar om stockholmarnas hälsa. Utsläppen är framför allt farliga för riskgrupper som astmatiker, för barn och äldre. Vi behöver hjälp, säger han till Stockholm Direkt.

Något som är aktuellt för svenska städer är nya miljözoner, som kan komma att förändra stadstrafiken helt. Transportstyrelsen har lämnat ett förslag till Näringsdepartementet, där de föreslår två nya miljözoner som ska förbättra luftkvaliteten.

I miljözon klass 2, som omfattar personbilar, lätta bussar och lastbilar, måste dieselbilar uppfylla kraven för Euro 6 och bensin- och gasbilar måste uppfylla kraven för Euro 5. Det skulle innebära ett förbud mot dieselbilar tillverkade innan september 2014, och bensinbilar tillverkade innan september 2009.

Jonas Akerman, forskare miljöstrategisk analys, KTH.

Dessutom föreslås miljözon klass 3, där lätta fordon måste drivas av el eller vätgas. Det gäller även motorcyklar och mopeder. Tunga fordon måste vara elhybrider som uppfyller Euro 6-kraven, eller helt drivas av el eller vätgas. Det kommer även i fortsättningen att vara upp till enskilda kommuner att reglera bestämmelserna för miljözoner.

Om förslaget går igenom skulle reglerna om nya miljözoner kunna träda i kraft redan år 2020. Fram till dess råder Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen Miljöstrategisk analys på KTH, till att ta bilens användningsområde i beaktande innan köp.

– Kör man nästan enbart på landsbygd kan man köra diesel, men kör man mycket i stan bör man fundera en eller två gånger. Då skulle jag köpa elbil, laddhybrid eller gasbil, säger han.

Så är dieselns dagar räknade? Sett i ett kortare perspektiv så kommer vi att fortsätta att köpa dieselbilar, men i allt mindre omfattning. Beroende på hur långt perspektiv vi väljer att väga in så kommer den rådande trenden med sjunkande dieselförsäljning att fortsätta i sin nedåtgående takt – statistiken stödjer det resonemanget. Så visst är dieselns dagar räknade, men allt hänger på omställningshastigheten till, för kunden, vettiga alternativ – sett såväl ur driftsmässig som ekonomisk synvinkel. Laddhybrider, vätgas, rena elbilar och snåla bensinbilar låser upp nya möjligheter. Det gör inte dieselbilarna som det ser ut idag. Därför är dieselns dagar räknade. Men inte än.

Alternativen är fortfarande begränsade

Statistiskt sett är dieseln fortfarande stark på den svenska marknaden. Men exakt hur starka är de nya, eller nyare, tekniska lösningarna som utgör alternativen? Än så länge riktigt små visar det sig.

Fordonsslag Sålda 2016 (st) Andel (%)
Hybrider 10 293 2,76
Laddybrider 10 257 2,75
Elbilar 2 924 0,78