Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Är du redo för fler miljözoner?

Vad tycker du om att fler gator i fler städer kan komma att bli så kallade miljözoner och vet du i så fall om du får köra där med din bil? Resultatet från en Sifo-undersökning, utförd på uppdrag av Kvdbil, visar på både vitt skilda åsikter och kunskapsnivåer.

Begreppet miljözon brukar allt som oftast likställas med Hornsgatan i Stockholm, vilket på många sätt stämmer med verkligheten. Dubbdäcksförbudet 2010 var första steget i arbetet att förbättra luftkvaliteten och Hornsgatan berördes direkt.

Ungefär tio år senare kom nästa steg, då så kallade miljözon 2 infördes den 15 januari i år 2020. Enkelt uttryckt ställs utsläppskrav på personbilar, lätta bussar samt lätta lastbilar – de måste uppfylla utsläppsklass Euro 5 för att få färdas i miljözon 2. Den 1 juli 2022 kommer regelverket för miljözon 2 att skärpas, då måste nyss nämnda fordon uppfylla Euro 6 för att få färdas i miljözoner.

Runt om i Sverige pågår utredningar i fler städer om huruvida miljözoner ska införas även där. Enligt pressmaterialet från Kvdbil har politiska krav på miljözoner framförts i Malmö, Göteborg, Uppsala, Jönköping, Borås och Örebro.

Men åsikterna om dessa zoner är inte odelat positiva. Något som visar sig i Kvdbils Sifo-undersökning där totalt 52 procent tycker att zonerna är bra, 27 procent tycker de är dåliga och 21 procent svarar att de inte vet. I de särredovisade siffrorna för Stockholm (som har och har haft miljözoner under längre tid) ser vi en något större positiv grupp (56 procent). Den negativa gruppen är lika stor som för rikssnittet (27 procent) men gruppen som inte vet är mindre (17 procent).

LÄS MER: Kameraövervakning av miljözon

– Luften i våra städer måste bli friskare och miljözoner är ett sätt att göra det på. Samtidigt förstår jag att det finns ett visst motstånd. Meningen med miljözoner är att driva på förnyelsen, men på kort sikt kommer det vara negativt för många hushålls mobilitet, säger Kvdbils försäljningschef Madeleine Fritz som också ser klimatrisker med miljözoner.

– Precis som trängselskatter riskerar miljözoner driva service ut från städerna vilket gör att bilberoendet ökar. Det kan också göra att fler väljer en äldre bensinbil i stället för en nyare bil med lägre utsläpp. Äldre bensinbilar släpper ut färre skadliga partiklar, men har i stället högre utsläpp av koldioxid och är sämre för klimatet, fortsätter Madeleine Fritz.

LÄS MER: Endast en av fem svenskar vill subventionera elbilar

I undersökningen intervjuades totalt 1 604 personer i åldern 16-79 år, varav 1 164 av dem var bilägare. Gruppen är som det heter ”riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval” och vad som är intressant är att nära hälften av de tillfrågade inte vet om deras bil får köras i en miljözon. Totalt 57 procent säger sig veta om deras bil klarar Euro 5 eller inte, men 43 procent svarar att de inte vet.

– Informationen måste bli bättre om regelverket ska kunna efterlevas och inte ta polisens resurser i anspråk i onödan. Redan om två år skärps reglerna ytterligare och då kommer ännu fler bilar att svartlistas, säger Madeleine Fritz.

LÄS MER: Miljözoner kan påverka klimatet negativt

I dagsläget riskerar man böter på 1 000 kronor om man bryter mot miljözonsförbudet och det är polisens uppgift att kontrollera att reglerna följs. Information om vilken utsläppsklass din bil tillhör hittar du antingen på Transportstyrelsens hemsida eller i deras app. Gör en slagning på ditt registreringsnummer, uppgiften om vilken utsläppsklass din bil har hittar du genom att först klicka på tekniska data och sedan vidare på miljö och drivlina (denna del heter Motor och miljö på hemsidan).

Fråga: Den 15 januari infördes den första miljözonen omfattande personbilar i Sverige, på Hornsgatan i Stockholm. Det innebär att äldre bensin- och dieselbilar som inte uppnår utsläppsklass 5 är förbjudna att köra där. Vad tycker du om miljözoner?

Totalt (%) Bilägare (%) Ej bilägare (%) Sthlm+Gbg+Malmö (%) Stockholm (%) Göteborg (%) Malmö (%)
Bra 52 47 66 55 56 53 54
Dåligt 27 31 15 26 27 25 27
Vet ej 21 22 19 19 17 22 19
Totalt (%) Bilägare (%) Ej bilägare (%) Sthlm+Gbg+Malmö (%) Stockholm (%) Göteborg (%) Malmö (%)
Bra 52 47 66 55 56 53 54
Dåligt 27 31 15 26 27 25 27
Vet ej 21 22 19 19 17 22 19
Totalt (%) Bilägare (%) Ej bilägare (%) Sthlm+Gbg+Malmö (%) Stockholm (%) Göteborg (%) Malmö (%)
Bra 52 47 66 55 56 53 54
Dåligt 27 31 15 26 27 25 27
Vet ej 21 22 19 19 17 22 19

Fråga: Vet du om din bil klarar miljöklass 5 och får köras i miljözon klass 2?

Totalt (%) Sthlm+Gbg+Malmö (%) Stockholm (%) Göteborg (%) Malmö (%)
Ja 57 63 69 56 53
Nej 43 37 31 44 47
Totalt (%) Sthlm+Gbg+Malmö (%) Stockholm (%) Göteborg (%) Malmö (%)
Ja 57 63 69 56 53
Nej 43 37 31 44 47
Totalt (%) Sthlm+Gbg+Malmö (%) Stockholm (%) Göteborg (%) Malmö (%)
Ja 57 63 69 56 53
Nej 43 37 31 44 47