Krockad bil

Arrangerade trafikolyckor kostar miljarder

En  ny typ av bilbedrägerier har ökat kraftigt i Europa de senaste åren. I  en färsk studie bekräftar två av tre försäkringsbolag den senaste tidens  ökning.

Det irländska konsultbolaget Accenture har genomfört en studie där 44 försäkringsbolag, varav två svenska, deltagit. Om man ska tro studien har bedrägeriförsöken i snitt ökat med tio procent per år under de tre senaste åren. De totala förlusterna hittills beräknas uppgå till drygt 100 miljarder kronor, mellan två och fyra miljarder bara i Sverige.

Den senaste trenden som har blivit populär bland bedragarna är arrangerade trafikolyckor. Två eller flera krockade bilar köps in till lågt pris och en av bilarna helförsäkras. Sedan sker en trafikolycka mellan de inköpta bilarna, vanligtvis nattetid. Inga utomstående vittnen eller andra bilister blir inblandade. I skadeanmälan är det föraren till den helförsäkrade bilen som orsakat olyckan och försäkringsbolaget får betala för alla skador. Till sist säljer bedragarna de reparerade bilarna med god vinst.

Bilarna på bilden har ingenting med artikelns innehåll att göra.