Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: facebook.com/polisen

Återkallade körkort ökade 2018

I fjol ökade antalet återkallade körkort med 5,8 procent. Vanligaste orsaken till att man blev av med kortet var ”en väsentlig överträdelse”, vanligtvis fortkörning.

Under 2017 återkallades 32 736 körkort i Sverige efter beslut av Transportstyrelsen. 2018 steg siffran med 5,8 procent till 34 617 återkallade körkort. Över hälften av återkallelserna berodde på en så kallad ”väsentlig överträdelse” vilket oftast rör sig om fortkörning, men kan också handla om körning mot rött ljus eller rattsurf med mobiltelefon i handen under bilkörning.

– Hälften av alla bilister kör för fort på våra vägar. Att återkallelserna ökar bekräftar den dystra bilden. Vi behöver alla gemensamt ta eget ansvar och följa trafikreglerna. Vi måste vända trenden med fler omkomna i trafiken, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Även antalet varningar utfärdade av Transportstyrelsen ökade under fjolåret – och det kraftigt. Under 2017 utfärdades 3 887 varningar till fordonsförare, 2018 landade siffran på 9 426, en ökning om 142 procent.

– Vår förhoppning är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna. Det är för tidigt att dra slutsatser kring ett utökat varnande men målet är naturligtvis att få ner olyckstalen i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam.

Varning till en förare av ett fordon utfärdas vid mindre trafikförseelser där Transportstyrelsen anser att det inte är aktuellt med en återkallelse av körkortet men de ändå ser att det är motiverat med en åtgärd. Transportstyrelsens varning ska fungera som en markering mot trafikfarliga beteenden.

I tabellen nedan ser vi antalet återkallelser av körkort under 2018 uppdelade per återkallelsegrund.

Återkallelsegrund 2017 2018 Huvudsaklig grund
Återkallelsegrund 1 5 694 5 746 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 209 185 Smitning
Återkallelsegrund 3 707 545 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 17 240 18 234 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1 620 1 662 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 150 182 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 5 029 5 503 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 3 769 4 161 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Samtliga* 32 736 34 617
Återkallelsegrund 2017 2018 Huvudsaklig grund
Återkallelsegrund 1 5 694 5 746 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 209 185 Smitning
Återkallelsegrund 3 707 545 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 17 240 18 234 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1 620 1 662 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 150 182 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 5 029 5 503 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 3 769 4 161 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Samtliga* 32 736 34 617
Återkallelsegrund 2017 2018 Huvudsaklig grund
Återkallelsegrund 1 5 694 5 746 Rattfylleri
Återkallelsegrund 2 209 185 Smitning
Återkallelsegrund 3 707 545 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 17 240 18 234 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1 620 1 662 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 150 182 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 5 029 5 503 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 3 769 4 161 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Samtliga* 32 736 34 617

* Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.