Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Shutterstock

Att blinka ska bli frivilligt

Det är lag på att ge tecken vid körriktningsförändring och förflyttning av fordon i sidled, men då väldigt få trafikanter väljer att använda ett fordons blinkers är en lagförändring på gång. Att blinka ska bli frivilligt.

Vänstersväng i en korsning, då ska det blinkas åt vänster. Lämna en cirkulationsplats, då ska det blinkas åt höger. Filbyte på motorvägen, även då ska det blinkas åt det håll fordonet ämnar förflytta sig.
Körriktningsvisarna, mindre vardagligt tal för blinkers, är ett enkelt och smart sätt att informera medtrafikanter om vilka avsikterna i trafiken är. Dock har blinkersanvändningen under en längre period minskat drastiskt och en större undersökning för två år sedan visade att fyra av tio motorburna svenskar inte använder blinkers. Samma undersökning visade att stockholmarna är sämst på att blinka, endast en av tre i huvudstaden använder spaken till vänster om ratten.

Med denna utveckling och med statistiken till hands är en justering nu på väg. Eftersom en människas beteende inte går att förändra har berörda svenska myndigheter kommit fram till att det är lagstiftningen som måste reformeras.

Följande lydelse från Transportstyrelsen kommer att bli inaktuell:
”Körriktningsvisaren används när du ska starta från vägkant, vända, svänga, byta körfält eller på annat sätt ändra fordonets placering i sidled.”

– Blinkers hör till det förgångna. Det fanns en tid då alla blinkade, men numera ligger det inte i människans natur att vara uppmärksam och hjälpsam i trafiken. Motortrafikanters fokus ligger i stället hos ny teknik som exempelvis mobiltelefonen, säger Mikael Blinkenstjerna som är ansvarig för den statliga arbetsgrupp som har arbetat fram förslaget på lagförändring och som väntas godkännas av riksdagen vid kommande halvårsskifte.

Han har varit i kontakt med transportministrar runt om i EU och nästan samtliga berörda länder har liknande tankar på förändring, därför är det mycket troligt att EU inom ett par år gör blinkersanvändande frivilligt.

– Sverige kan bli ett föregångsland inom EU. Fler länder kommer att följa och till sist kommer en lagförändring som gäller för samtliga länder inom unionen, säger Mikael Blinkenstjerna.

Han tror att fordonsbranschen kommer att ta till sig av lagändringen genom att så småningom helt ta bort blinkersspaken från exempelvis bilar.

– Det blir en kostnadsbesparing för tillverkarna. I dag tillverkar de en spak med tillhörande teknik som ingen köpare efterfrågar, avslutar Mikael Blinkenstjerna.

Vid det här laget bör du ha förstått att det du nyss har läst är en påhittad text, nämligen Teknikens Världs bidrag till aprilskämt 2022.