Foto: Martin Öberg

Åtta nya vätgastankstationer i Sverige

Det har getts klartecken för åtta nya vätgastankstationer i Sverige som tillsammans med grannländernas stationer ska bilda en nordisk vätgaskorridor.

Det är inte lätt att vara ägare eller förare av en vätgasbil i Sverige. Det finns nämligen bara fyra vätgastankstationer i vårt väldigt avlånga land. Dessa finns i Göteborg, Mariestad, Sandviken och på Arlanda norr om Stockholm. Ytterligare två är på gång inom det närmaste året, en i Malmö och en i Stockholm. Men det räcker inte på långa vägar för att täcka det behov som skulle kunna uppstå om vätgasbilarna blir vanligare än vad de är i dag.

Det kommer dock att bli ännu bättre på vägtastankstationsfronten sedan grönt ljus getts till ytterligare åtta nya vätgastankstationer i Sverige som ska ingå i en nordisk vätgaskorridor som sammanlänkas med övriga Europa. Projektets budget uppgår till 187 miljoner kronor, en summa som ska delfinansieras med hjälp av EU-pengar.

– Det här är en jätteviktig pusselbit i en utbyggd infrastruktur för elbilar med bränsleceller. Nu börjar vi arbetet med att välja ut dessa orter och vi räknar med att stationerna ska vara på plats före 2020 års utgång, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

EU-fonden som delfinansierar projektet, som lyder under namnet Nordic Hydrogen Corridor, har vissa krav som måste följas, bland annat att stationerna placeras längs med de prioriterade transportkorridorerna som binder samman de nordiska huvudstäderna Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

Som en del av projektet ingår även så kallade elektrolysörer som framställer vätgas och bränslecellsfordon som ska köpas in.

Projektet startar under 2017 och pågår till och med 2020. Projektsamordnare är Sweco och projektpartners är Vätgas Sverige och AGA samt Hyundai och Toyota som båda har vätgasbilar för den svenska marknaden.

Om tre år har vi alltså totalt 14 stycken vätgastankstationer i Sverige, tio fler än i dag.