Australien får fri fart på motorväg

Den som vill köra hur fort som helst, med lagens tillstånd, på allmän väg är inte längre enbart hänvisad till tyska autobahn. I norra Australien ska 20 mil motorväg befrias från hastighetsbegränsning.

Inför det tyska förbundsdagsvalet i september blossade en debatt om den fria farten på autobahn upp efter att De gröna lagt fram ett förslag om hastighetsbegränsningar. Nu finns en liknande debatt i Australien. Det norra territoriets transportminister Peter Styles har under ledorden ”responsibility back to motorists” bestämt att hastighetsbegränsningen på 20 mil motorväg ska tas bort.

 Från och med februari 2014 är det fri fart på Stuart Highway mellan Alice Springs och Barrow Creek, dock bara på prov under 12 månader framöver. Att det görs just på den här biten av Stuart Highway beror på att man inte har haft en enda trafikolycka med dödlig olycka där sedan 2001. Om försöket löper väl ut vill Peter Styles inför fri fart på fler vägar.

 Det rådde fri fart på vissa vägavsnitt i Australiens norra territorium fram till 2006 då Labour-regeringen införde hastighetsbegränsning på 130 km/h. 

 Förslaget välkomnas av de som tror att den fria farten kan locka turister och företag till området medan andra riktar skarp kritik mot Peter Styles. Ett antal olika organisationer, däribland Pedestrian Council of Australia, Royal Australasian College of Surgeons och Australian Automobile Association som är övertygade om att människor kommer att dö till följd av den fria farten.