Foto: Osito Pl

Autobahn ett steg närmare vägavgift för utlänningar

Att Autobahn ska bli betalväg för utlänningar har varit uppe för diskussion ett tag. Nu har man kommit ett steg närmare ett förverkligande sedan EU har gett tyskarna ett visst godkännande.

Tyskland är ett transitland av stora mått tack vare landets centrala läge i Europa. All utländsk trafik i kombination med 82 miljoner invånare i landet sliter kraftigt på det tyska vägnätet, och tyskarna har mer och mer opponerat sig mot allt sämre vägar i framför allt gamla väst efter att Tyskland förenades. Stora belopp har lagts på att rusta upp de vägar som tidigare låg i Östtyskland.

 Inte nog med att tyskarna har fått sämre vägstandard och allt fler fordon att trängas med de senaste åren, de får även betala upprustningen via skattesedeln.

Därför kom kristdemokraterna i Bayern, CSU, med ett förslag tidigare i år att utländska fordon ska behöva betala vägavgift för att få nyttja det tyska motorvägssystemet. CSU, som är systerparti till Tysklands förbundskansler Angela Merkels parti CDU, är så ivriga att införa vägavgift för utlänningar att de innan valet i september hotade med att rasera regeringskoalitionen.

 Angela Merkels CDU med flera var dock skeptiska till idén som kom från Bayern eftersom den motsätter sig EU:s strikta jämställdhetslagar i form av diskriminering av utlänningar.

Men nu öppnar EU för en möjlighet till att genomföra avgiftsbelagd Autobahn för utländska fordon. EU:s trafikkommissionär Siim Kallas har via ett skriftlig svar på en förfrågan påpekat att alla i så fall bör betala avgift för Autobahn, inklusive det tyska folket, men att tyskarna kan få rabatt på fordonsskatten motsvarande Autobahn-avgiften. På så vis skulle totalsumman för de tyska skattebetalarna bli densamma som innan avgiften – om den införs.

En taleskvinna för EU-kommissionen poängterar att EU ännu inte gett ett slutgiltigt klartecken för avgiften. Men bayrarna verkar vara säkra på sin sak. CSU:s Alexander Dobrindt säger att vägavgifter för utlänningar kommer att bli verklighet.

Att betala avgift för att köra på motorväg är inte ovanligt ute i Europa. Inte minst Österrike, ännu ett klassiskt transitland, är känt för sin Autobahnvignette. Där kostar det 8,30 euro (73 kronor) att nyttja motorvägssystemet under tio dagar och 80,60 euro (708 kronor) för ett år. Tyskland vill alltså införa ett liknande system som grannlandet Österrike och det snackas om en årlig avgift på upp mot 100 euro (878 kronor). Pengarna som systemet – om det införs – kommer att inbringa ska oavkortat gå till upprustning och underhåll av infrastrukturen.

 Den som inte vill betala för att köra genom Tyskland i en eventuell framtid kan alltid välja mindre vägar.