Foto: Osito Pl

Autobahn inför vägavgift för utlänningar

Nu står det mer eller mindre klart att Tyskland, med start 2016, inför avgifter för att få köra på Autobahn.

Det är inte första gången vägavgifter och Autobahn nämns i samma mening. Så sent som inför det tyska parlamentsvalet förra året var frågan om vägavgifter på Autobahn en het fråga. Kristdemokraterna i Bayern hade lagt fram ett förslag att, på grund av slitage och enorma underhållskostnader, alla utländska fordon ska behöva betala en avgift för att få nyttja det tyska motorvägssystemet.

Att endast låta utlänningar betala strider dock mot EU:s jämställdhetslagar. Därför formades förslaget om till att alla ska betala vägavgift, men att tyskarna ska få tillbaka sina pengar via skatten. I slutändan blir det därmed endast utlänningar som får betala.

Nu rapporteras det att Tysklands transportminister Alexander Dobrindt ser att vägavgifterna införs från och med 2016. Under en fyraårsperiod räknar man med att avgiften ska inbringa 2,5 miljarder euro till den tyska statskassan för att användas till vägunderhåll.

Alexander Dobrindt säger också att utformningen av den nya lagen som tvingar utländska fordon att betala vägavgift inte strider mot några av EU:s diskrimineringsregler och därmed ser han inga problem med införandet, trots kraftiga klagomål från framför allt Österrike och Nederländerna.

Alla fordon som kör på Autobahn från och med 2016 ska ha en lapp i rutan likt den Autobahnvignette som Österrike har. Den ska kosta tio euro för tio dagar eller 100 euro för ett år.