Foto: Andreas Weber

Autobahn klarar inte värmen – exploderar

En rejäl värmebölja håller Europa i ett järngrepp. Tyska motorvägsnätet Autobahn klarar inte hettan, så kallade blow-ups dyker upp lite varstans. Vissa lindriga, andra farliga.

I Sverige har det på vissa platser under några dagar varit temperaturer på strax över 30 grader. Ute på europeiska kontinenten är temperaturerna ännu högre, upp till 40 grader i skuggan och ibland ännu högre.

I Nederländerna har myndigheterna börjat salta vägarna, mitt på sommaren, för att ytbeläggningen inte ska smälta. I Tyskland upplever man ett helt annat problem som orsakas av de höga lufttemperaturerna.

Man kallar problemet för blow-ups, när vägytan plötsligt höjer sig, i vissa fall så högt som 30-50 centimeter.

Dessa blow-ups inträffar på Autobahn-sträckor som består av betongplattor, även om ytbeläggningen består av asfalt. Betongplattorna expanderar av värmen och till sist kan inte fogarna stå emot rörelserna. Betongplattorna trycks mot varandra och höjer sig, ungefär på samma sätt som jordens kontinentalplattor när de trycks mot varandra och orsakar jordbävningar.

Oftast bryts det loss betongbitar som sedan farligt slungas iväg av fordonens hjul, men ibland kan skadan alltså bli upp till en halvmeter hög.

Extra drabbat verkar Bayern vara, alltså i södra Tyskland, och då främst A92, A93 och A94. A3 mellan Regensburg och Passau har under de två senaste åren varit hårt drabbad av blow-ups, men 70-80 procent av riskområdena har åtgärdats. Även Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz och Baden-Württemberg har sina problem men där har ny asfalt åtgärdat de största farorna.

Tyskarna är duktiga på att skylta och markera längs vägarna. Om du ser en skylt där det, likt på bilden ovan, står ”straßenschäden” (vägskador på svenska) gäller det att iakttaga försiktighet.

Hur en blow-up på Autobahn kan se ut ser du exempel på här.