AVSLÖJANDE: Fri fart på 120-vägar!

Rikspolisstyrelsen har gått ut med ett internt brev till samtliga polismyndigheter om att inte ge böter för fortkörning på motorvägar med hastighetsgräns på 120 kilometer i timmen, avslöjar Teknikens Värld.

Gilla på Facebook för fler nyheter!

Den fjärde december 2011 blev det fri fart på 120-vägar i Sverige. Det som kan låta som ett aprilskämt men har sin bakgrund i oklarheter i vad som faktiskt är den högsta tillåtna hastigheten i Sverige. När Trafikverket bedömde att de sju motorvägar som tack vare en hög säkerhetsnivå ska få 120 km/h som hastighetsgräns inträffade en miss i lagtexten, där det står:

”Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen. Trafikverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen.”

Rikspolisstyrelsen menar att det i den inledande texten i ordningsbotskatalogen inte finns stöd för polisen att ge fortkörningsböter på 120-vägar. På grund av den otydliga lagtexten har polisen gått ut med ett brev om att ingen som kört för fort på de aktuella vägarna ska kunna få fortkörningsböter.

– Det är omöjligt att lagföra. Eftersom lagstiftningen är tveksam kommer vår personal inte att rapportera någon som överskridit 120 just nu, bekräftar poliskommissarie Anders Arvidsson vid Rikspolisstyrelsen för Teknikens Värld.

Betyder det här att det är fri fart?

– Nej, det gör det inte, men det finns inte utrymme att sanktionera lagstiftningen och det betyder att den som kör 120 kör för fort utan att veta om det eftersom max hastighet egentligen är 110. I stället rapporterar man inte alls för att slippa diskussionen.

Anders Arvidsson menar att alla som faktiskt fått böter för fortkörning på de aktuella vägarna fått rabatt på sitt straff med tio kilometer i timmen. Men det stämmer inte eftersom de vägar han pratar om varit felskyltade hela tiden och därmed har ingen som kört för fort gjort sig skyldig till fortkörning.

– Det är bättre att vi lämnar det därhän tills det här blir åtgärdat. Då känns det mera rätt att inte rapportera för någonting som känns väldigt konstigt men det beror samtidigt på hur situationen ser ut. Du kan bli rapporterad för vårdslöshet i trafik men inte hastighetsöverträdelse, konstaterar kommissarie Arvidsson för Teknikens Värld.

Näringsdepartementet, som har ansvar för lagstiftningen kommer sammanträda den 12 januari och väntas då ändra lagtexten så att den stämmer överens med 120-skyltarna.

De aktuella vägarna är:

E4 Norr Uppsala - Mehedeby

E18 Väster Enköping

E20 Väster Mariefred - Eskilstuna

E4 Norr Gränna - Linköping

E4 Strömsnäsbruk - söder Örkelljunga

E6 Båstad - Heberg, varierande hastighet

E6 Heberg - Söder Värö-Backa