Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Ben Kerckx

Bara var femte bilist har blivit klimatvänligare

En av fem bilister har ändrat sitt körbeteende för att försöka minska på sina utsläpp under transporter.

Lika få män som kvinnor har förändrat sin vardag och av de som ändrat beteendet är att ställa bilen helt vanligast.

Det är bilmarknadsplatsen Kvdbil som med hjälp av Sifo genomfört en undersökning bland landets bilister. Frågeställningen var om bilisterna förändrat sitt beteende för att försöka minska på bilens klimatavtryck, alltså minska utsläppen.

– För att klara biltrafikens utsläppsmål krävs ökade satsningar på bland annat grön teknik och hållbara transportsystem, men det behövs också beteendeförändringar. Fler måste motivera sig själva att minska sina utsläpp. Det går inte längre att förvänta sig att någon annan ska göra det, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil, i en kommentar till resultatet.

Men förändringen går trögt. Bara var femte bilist, 20 procent av männen och 24 procent av kvinnorna, svarade att de på något sätt förändrat sitt beteende gällande användningen av bilen.

Av de som ändrat sitt beteende svarade tre av fyra att de nu oftare än tidigare inte kör bil lika ofta, de kör inte i onödan. Näst vanligaste åtgärden var att förändra sin körning, att köra lite mer bränslesnålt. Det var också fler kvinnor än män som lät bilen stå medan männen var de som oftast ändrat sin körstil.

– Undersökningen visar att män drivs av mer teknikorienterade förändringar medan kvinnor oftare ser andra transportmedel som cykel, buss och tåg som ett alternativ. Vi behöver göra båda delarna. Vi behöver köra smartare, byta till mer energieffektiva bilar och vi måste minska våra transporter, säger Madeleine Fritz.

Sveriges klimatmål säger att utsläppen från vägtrafiken ska minska med 70 procent senast 2030 och då jämfört med utsläppsnivåerna som var 2010. Biltrafiken ska minska sina utsläpp till 3,6 miljoner ton koldioxid per år.

Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 5-10 februari 2020, alltså före den stora coronastängningen och totalt intervjuades 1 604 personer i olika åldrar.