Barn i bil mer distraherande än mobiltelefon

Sedan en vecka tillbaka har vi en ny mobillag i Sverige, men kanske borde vi även ha en barnlag. En ny studie visar att barn i bil distraherar betydligt mer än mobilanvändande.

Att ha barn i bil distraherar förare betydligt mer än mobilanvändande, visar en studie genomförd vid Monash University Accident Research Centre i Melbourne, Australien. 

 I studien följdes tolv barnfamiljer under tre veckor då alla deras bilresor övervakades med kameror monterade inne i bilarna. Familjerna hade i genomsnitt två barn i åldrarna 1-8 år. I 90 av de 92 detaljgranskade bilresorna noterades att föraren distraherades. Under en bilresa som tog i genomsnitt 16 minuter hade föraren blicken någon annanstans än på vägen i genomsnitt 3 minuter och 22 sekunder.

 Barn i baksätet stod för tolv procent av distraktionen, medan mobiltelefonen inte kunde klandras för mer än en (1) procent. Den vanligaste typen av distraktion uppstod då föraren vände sig om för att se till barnen i baksätet eller övervaka dem i backspegeln. I de fall då en passagerare satt i framsätet kunde ingen tydlig skillnad i distraktion märkas. Värt att påpeka är att Australien har en mobillag som förbjuder alla former av mobilanvändande i bil utan handsfree.