Foto: Skitterphoto

Nya bensinbilar kan förbjudas till år 2030

Försäljning av nya bensinbilar kan komma att bli helt förbjudet år 2030. I alla fall om man får tro klimatminister Isabella Lövin. Hon öppnar för ett sådant förbud på EU-nivå.

Mattias Skantze

Temperaturökningen under 2016 ser ut att hamna på 1,3 grader; 0,2 grader under det mål för maximal global uppvärmning som satts upp. Klimatminister Isabella Lövin menar därför att det är dags att helt förbjuda nyförsäljning av bensinbilar. Hon menar att hon inte kan se något annat än att det måste bli så.

Tyskland, Norge och Nederländerna har tänkt i liknande banor och det har därför gjort att sannolikheten att ett sådant förbud på EU-nivå skulle kunna gå igenom har stigit rejält.

Som ni läsare pekat ut handlar det om ett förbud av försäljning av nya bensinbilar, och inte mot alla existerande bensinbilar.