Foto: Froet

Bensinbilarna har gått om dieselbilarna

För första gången på nästan ett årtionde säljer bensindrivna bilar bättre än de dieseldrivna i EU:s 15 första medlemsstater.

Dieselbilarna har under flera år dominerat den europeiska bilförsäljningen, inte sällan har de stått för mer än hälften av det totala antal bilar som sålts. Men i och med de senaste två årens fokus på dieselbilar och vad de släpper ut, med stundande dieselbilsförbud som följd, har köparna runt om i Europa börjat tänka i andra banor.

ACEA, det europeiska branschorgan som sammanställer europeisk bilförsäljningsstatistik, har presenterat statistik för Europa och framför allt EU15 (EU:s medlemsstater per den 31 december 2003 där bland annat Sverige ingår). Denna statistik visar att andelen dieselbilar i dessa medlemsstater uppgick till 46,3 procent. En så pass låg siffra har inte registrerats sedan 2009 då helåret bjöd på 46,1 procent dieselbilar. 46,3 procent kan jämföras med första halvåret 2016 som bjöd på en dieselbilsandel om 50,2 procent (49,9 procent för helåret).

Samtidigt som dieselbilarna har tappat 4,2 procent (152 323 färre bilar) mellan de båda jämförda första halvåren för 2017 respektive 2016 har bensinbilarna gått motsatt väg. Tack vare en ökning om 9,9 procent (328 615 fler bilar) till 48,5 procent har bensinbilarna för första gången sedan 2009 störst andel av marknaden. Bensinbilarnas andel under första halvåret i fjol låg på 45,8 procent.

Resterande 5,2 procent av marknaden upptas av laddbara bilar (1,3 procent), hybridbilar (2,6 procent) och LPG-, gas- och E85-drivna bilar (1,3 procent). Detta kluster av biltyper ökade mellan de jämförda perioderna med 35,6 procent (103 215 bilar) till totalt 392 954.

LPG-, gas- och E85-drivna bilarna stod för en marginell ökning om 4,6 procent medan hybriderna ökade med 58,2 procent samt de laddbara bilarna med 37 procent.

– Alternativa drivlinor kommer utan tvekan att spela en allt större roll i transportblandningen och alla europeiska tillverkare satsar tungt på dem. För att nå detta måste det göras mer för att uppmuntra konsumenter att köpa alternativt drivna fordon, till exempel genom att införa de rätta incitamenten och utnyttja uppladdning av infrastruktur i hela EU, säger ACEA:s generalsekreterare Erik Jonnaert.