Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
080201-bensin-dieselskatt
080201-bensin-dieselskatt
080201-bensin-dieselskatt
080201-bensin-dieselskatt

Bensinskatten höjs med 70 öre nästa år

Enligt vad SVT:s Rapport erfar ska skatten på bensin och diesel höjas med 70 öre, troligtvis redan så tidigt som nästa år. Dessutom införs också en kilometerskatt på tunga fordon.

Det är den statliga klimatberedningen som kommer med förslaget om att höja skatten på bensin och diesel med 70 öre och då helst redan nästa år. Förslaget ska presenteras om en dryg månad, den fjärde mars.

Syftet är att minska bilismens koldioxidutsläpp och en som är positiv till förslaget är Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

– Det är bra att de är konsekventa och beskattar fossila bränslen mer och mer. Det hjälper utvecklingen så vi snabbare får en utveckling bort från de fossila bränslena, säger han till Sveriges Radios Ekot.

Motormännen är dock tveksamma till att skatten höjs så mycket för bilisterna.

– Bilisterna ska naturligtvis dra sitt strå till stacken, men som det är i dag så drar bilisterna i princip hela lasset. Det tycker inte vi är rättvist, vi ser ju fram emot att man jämställer transportsektorn med de andra stora utsläppskällorna. Transportsektorn betalar mycket mycket mer i dag, säger Maria Spetz, vd för Motormännen, till Ekot.

Hon berättar att hon hellre skulle vilja se en höjning av skatten på flyg, uppvärmning av hem och industrin som hon tycker kommer lindrigt undan i miljödebatten jämfört med vad bilisterna gör.

Förutom höjd skatt på drivmedel vill klimatberedningen också införa en kilometerskatt på tunga fordon. Denna skatt fanns tidigare till och med 1995.

Syftet med skatten är att minska transporterna med lastbil på vägarna och gynna tåg- och fartygstransporter.

Klimatberedningen vill också gynna kollektivtrafiken genom att ändra avdragsrätten för resor till och från jobbet. I dag får man reseavdrag om man gör en tidsvinst på minst två timmar. Förslaget innebär i stället att det bara är resans längd som ska ligga till grund för avdraget.

Två andra förslag som klimatberedningen kommer att lägga fram i mars är förmånsbeskattningen av tjänstebilar och genom en lagändring ge kommunerna möjligheten att införa trängselskatt likt den i Stockholm. När det gäller det förstnämnda vill de i högre grad anpassa bilens förmånsvärde till hur mycket koldioxid den släpper ut.