Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Besikta

Besiktiga bilen en dyrare affär

Transportstyrelsen har sammanställt en rapport över fordonsbesiktningsmarknaden förra året. I den kan vi läsa att få förändringar har inträffat sedan avregleringen men att priset ökat.

Under 2010 avreglerades bilprovningen i Sverige och flera nya aktörer gick in på marknaden. Hoppet var att bilbesiktning skulle bli mer tillgänglig och billigare. Riktigt så har det inte blivit.

Enligt Transportstyrelsens rapport Fordonsbesiktningsmarknaden 2013 är konkurrensen mellan besiktningsaktörerna liten och möjligheterna för kunder i hela Sverige att välja besiktningsföretag är små. Transportstyrelsen slår fast att 3,5 år efter avregleringen befinner sig marknaden fortfarande i ett uppbyggnadsskede.

 – I stort fungerar besiktningsverksamheten på samma sätt som innan omregleringen. Det är fortfarande en bit kvar till en väl fungerande marknad i bemärkelsen konkurrens mellan företag och möjligheter för kunder i hela Sverige att välja besiktningsföretag, säger Heléne Jarefors som är sektionschef på Transportstyrelsen.

Trots att konkurrensen anses vara liten ökade antalet stationer sett över hela landet under fjolåret. Från 270 till 314 stycken. Två stationer stängdes. Den geografiska tillgängligheten har också ökat men på många orter finns det alltså enbart en aktör vilket gör valmöjligheterna små.

 Under 2013 minskade även antalet besiktningsstationer som har kvälls- och helgöppet. I december 2012 hade 102 stationer lördagsöppet, ett år senare 101. Under samma period gick antalet stationer med söndagsöppet ner från tre till noll.

Vad gäller priset för att besiktiga en personbil har det under perioden december 2012 till december 2013 ökat, trots att aktörerna är många och stationerna fler. 323 kronor var genomsnittskostnaden för en personbilsbesiktning i december 2013, ett år senare 364 kronor. En ökning med 13 procent. Året dessförinnan var prisökningen näst intill obefintlig (från 321 till 323 kronor).

Priset för att besiktiga en personbil är högst i storstäderna och lägst i glesbygdskommuner. Något som talar för att konkurrenssituationen med flera aktörer inom samma geografiska region inte fungerar som tänkt.